Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Mål för EU-projektet BATSECO-Boat – Utökad service för båtturister i Östersjön

Projektet BATSECO-Boat finansieras av EU’s Central Baltic program och syftar till att förbättra kapacitet och tillgänglighet vad gäller latrintömning i småbåtshamnar runt centrala Östersjön. Norrtälje kommun är en av deltagarna i projektet tillsammans med skärgårdskommuner i Estland, Finland och på Åland.

Brygga.

Även om båtturism anses vara en relativt miljövänlig hobby, och har en stor betydelse för människans relation till naturen, har den också negativa effekter på naturen och miljön. En direkt negativ påverkan är tömning av båtlatrin i havet eftersom att detta leder till övergödning och risker att skadliga ämnen når havet.

Förbud för latrintömning i havet

För att skydda den redan övergödda och förorenade Östersjön har länderna runt Östersjön beslutat att förbjuda latrintömning i havet. I Finland förbjöds detta redan 2005 medan Sverige verkställde ett förbud 2015. Trots detta töms latrin ändå i stor utsträckning i Östersjön, detta på grund av bristande service i hamnar och begränsad tillgänglighet vad gäller tömningsstationer.

Projektets mål

BATSECO-Boat (Best Available Technology of SEwage COllecting technologies for BOAT tourism) kommer att kartlägga småbåtturismen i Sverige, Finland, Åland och Estland. Målet är att identifiera de mest använda farlederna för båtturister och utifrån detta specificera platser där tömningsstationer skulle göra mest nytta. Baserat på detta kommer projektet att investera i nya pumpstationer runt centrala Östersjön, samt renovering av befintliga stationer i Finlands skärgård.

För Norrtälje kommun innebär projektet att man kommer att investera i två helt nya tömningsstationer i skärgården. Var dessa kommer att placeras och vilken teknik man kommer att använda sig av kommer att framgå av det arbete som kommer göras inom projektet under det närmaste året.

Projektets resultat

Projektet avslutades våren 2021 och resulterade i två nya tömningsstationer i Norrtälje skärgård.

Resultatet av projektet BATSECO-Boat

Projektet BATSECO-Boat

BATSECO-Boat leds av Åbo universitet (Finland) och partners är Norrtälje kommun och Campus Roslagen/Vattencentrum (Sverige), Ecoloop (Sverige), Håll skärgården ren (Finland), Brändö kommun (Åland), Keep the Estonian Sea tidy (Estland) samt Viimsi kommun (Estland). Svenska Transportstyrelsen ingår i projektets referensgrupp. Projektet finansieras av EU-programmet Interreg Central Baltic, total projektbudget är 1,5 miljoner euro.

Senast ändrad: 2023-03-01