Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Utredning av stödbehov

En utredning syftar till att skolan ska få ett tillräckligt underlag för att förstå varför ditt barn har svårigheter i skolsituationen och vilka behov av stöd ditt barn har.

Det är rektorn på skolan som ansvarar för att utreda behovet av särskilt stöd men det är möjligt för rektorn att delegera utredningen till någon annan på skolan, till exempel en lärare. Det är viktigt att du som vårdnadshavare och ditt barn medverkar i utredningen.

Ibland är en utredning av barnets stödbehov enkel och ibland krävs det en grundligare insats av hela barnets skolsituation. För det mesta kopplas även skolans elevhälsa in i skolans utredning. Det kan till exempel vara skolläkaren, skolsköterskan, skolpsykologen eller skolkuratorn.

Det kan i vissa fall vara lämpligt att anlita experter utanför skolan. En logoped eller en person som arbetar med habilitering kan bidra med ytterligare underlag för att skolan ska kunna bedöma vilket behov av stöd ditt barn har.

Skolan ska alltid anpassa utbildningen

Det är viktigt att du känner till att skolans uppdrag är att alltid anpassa den pedagogiska verksamheten efter ditt barns behov. Det behövs ingen diagnos för ett sådant stöd och det är aldrig ett villkor för att kunna få särskilt stöd. Om ditt barn har en diagnos, till exempel ADHD behöver det eventuella stödbehovet ändå utredas. En diagnos visar inte vilket stöd just ditt barn behöver för att klara av kunskapskraven i skolan. 

Ibland är det många olika instanser som är engagerade i ditt barn. Det kan vara socialtjänsten, barn- och ungdomshabiliteringen, barn- och ungdomspsykiatrin, specialistsjukvården eller polisen. Det är alltid rektor som ansvarar för ditt barns behov av stöd i skolan.

En särskild utredning ska göras om det finns indikationer på att ditt barn har en utvecklingsstörning. Då kan det bli aktuellt för ditt barn att gå i anpassad grundskola.

Hur går en utredning till?

Först kartlägger skolans personal ditt barns svårigheter i skolsituationen.  Det innebär till exempel att lärarna observerar och granskar:

  •  Olika situationer som ditt barn möts av i skolan och vad tidigare anpassningar har lett till. Ditt barns resultat i nationella prov, betyg och frånvarorapporter ingår också i det som personalen tittar på.
  • Vilka pedagogiska metoder som man använder sig av, hur den elevgrupp som ditt barn tillhör fungerar och hur miljön i skolan organiseras och anpassas.

När personalen kartlagt ditt barns hela skolsituation gör de en pedagogisk bedömning. Det innebär att lärarna och rektorn analyserar vilket behov ditt barn har och vilket stöd som det behöver, för att kunna klara av kunskapskraven. Även skolans elevhälsa kommer att delta i utredningen av ditt barns stödbehov.

Ibland kommer en sådan utredning att visa att ditt barn inte behöver särskilt stöd utan att skolan kan skapa bättre förutsättningar för ditt barn genom att ändra de pedagogiska metoderna, omfördela resurser eller förändra förhållanden runt ditt barn i skolan.

En särskild utredning ska göras om det finns indikationer på att ditt barn har en utvecklingsstörning. Då kan det bli aktuellt för ditt barn att gå i anpassad grundskola.

Senast ändrad: 2023-10-30