Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Åtgärdsprogram

Ett åtgärdsprogram är ett verktyg som ska hjälpa ditt barn att nå kunskapskraven i skolan. Stödet till ditt barn ska först och främst ges i den vanliga klassen men ibland kan det bedömas att barnet behöver få enskild undervisning eller undervisning i en särskild grupp.

När görs ett åtgärdsprogram?

När en utredning är gjord fattar rektorn eller den i personalen som rektorn delegerat ansvaret till, ett beslut om ditt barn behöver särskilt stöd eller inte. Om det visar sig att ditt barn inte behöver särskilt stöd utarbetas inget åtgärdsprogram.

Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd kommer ett åtgärdsprogram att utformas. Det kommer att innehålla de åtgärder och de insatser som behövs för att ditt barn ska klara kunskapskraven. Stödet till ditt barn ska först och främst ges i den vanliga klassen men ibland kan det bedömas att eleven behöver få enskild undervisning eller undervisning i en särskild grupp.

Samarbete med skolan

Både du och ditt barn ska erbjudas en möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Ni kan komma med förslag till åtgärder, och ditt barn är så klart experten på sin egen skolsituation. Att du som vårdnadshavare och ditt barn är delaktiga i utformningen är viktigt, och det har en stor betydelse för att insatserna ska lyckas. Även i uppföljnings- och utvärderingsarbetet är dina och ditt barns synpunkter mycket värdefulla.

Att överklaga skolans beslut om åtgärdsprogram

Om du eller ditt barn är missnöjda med beslutet om åtgärdsprogram eller innehållet, finns möjligheten för er att överklaga skolans beslut. Det går också att överklaga om skolan beslutat att inte upprätta ett åtgärdsprogram. Det måste ske inom tre veckor efter det att skolan har fattat sitt beslut. En överklagan ska innehålla:

  • vilket beslut ni vill överklaga 
  • vad ni önskar istället
  • en motivering till varför ni anser att beslutet bör ändras. 

Överklagan lämnar ni till skolan och de kan då välja att ompröva  och ändra sitt beslut. Då blir det inget överklagande. Om skolan väljer att stå fast vid sitt tidigare beslut skickar de in ert överklagande till Skolväsendets överklagandenämnd. Där kommer ert ärende att prövas och de kommer att fatta ett beslut som innebär att antingen fastställs skolans beslut eller så upphävs det. 

Till Grundskola och fritidshem
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.