Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Om Svanberga skola

Här hittar du information om Svanberga skola, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vår vision

”I trygga relationer skapas framtidens stjärnor”

Det är visionen på Svanberga skola. Den visionen har vi på skolan arbetat fram tillsammans. För vi är övertygade om att elever som trivs, mår bra och känner sig trygga på sin skola har lättare för att lära sig!

Vårt arbetssätt

I varje klassrum ska det råda studiero. Varje elev ska ha möjlighet att nå så långt som möjligt i sin utbildning. För att möjliggöra det ska den röda tråden genomsyra hela skolan, från förskoleklass till årskurs nio. Hos oss finns möjligheter till samarbete över stadiegränser, både bland elever och personal.

Tillsammans skapar vi en kultur där eleverna stimuleras till eget ökat ansvar, där nyfikenhet väcks och där utmaningar stimulerar. Där kunskap och färdigheter växer.

Ett ökat inslag av tematiskt arbete där flera ämnen ingår och arbetet bedrivs kring en frågeställning, tror vi bidrar till elevernas lärande och utveckling.

Organisation

Svanberga skola är en F-9 skola där även fritids ingår. Skolan är indelad i arbetslag utifrån stadier och varje lag leds av arbetslagsledare. Skolans ledning består av rektor och biträdande rektor samt en ledningsgrupp.

Den röda tråden genomsyrar verksamheten. Utifrån den driver våra förstelärare tillsammans med skolledningen det pedagogiska utvecklingsarbetet. Skolan har också ett elevhälsoteam med flera olika professioner på skolan. Tillsammans arbetar vi fram stödfunktioner som både förebygger, främjar och stöttar.

Elevinflytandet är viktigt för oss. Vi vill att eleverna ska ta ansvar för och påverka sin utbildning. Elevråd och elevernas samråd är forum för det.

Senast ändrad: 2023-11-13