Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Vår skola

Här hittar du information om Svanberga skola, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Lärare med elever ute på skolgården med surfplatta

Vår vision och vårt arbetssätt

Modern forskning som studerat framgångsrika skolor visar att en av de största framgångsfaktorerna är inkludering. Vi har därför inlett ett utvecklingsarbete mot en bättre skola där vi vill se alla nå utveckling och resultat inom ramen för sin klass. Ibland kan man dock behöva jobba lite mer enskilt eller få extra stöd och då ska det ges möjlighet till det.

Vad vill vi?

Vi strävar efter att skapa ett arbetsklimat för våra elever där ett starkt ledarskap i klassrummet råder, där det finns tydlighet i allt och att ett väl förankrat värdegrundsarbete genomsyrar verksamheten. Det är viktigt att man som elev vågar prova, visa och utvecklas men också utmanas till nya stordåd. Då måste arbetsklimatet uppmuntra till detta.

Pedagogiken ska träna till eget ökat ansvar, väcka nyfikenhet, ge stimulans, kunskap, färdigheter och utmaningar. Den nya läroplanen, Lgr-11, lyfter fram inte bara ökade ämneskunskaper utan också utveckling av olika förmågor.

Hur gör vi?

Vägen till detta är bland annat ett ökat inslag av tematiskt arbete där flera ämnen ingår och arbetet bedrivs kring en frågeställning, ett uppdrag eller ämnesområde koncentrerat till en begränsad tid.

Norrtälje kommuns stora satsning på utbildningsteknik möjliggör för oss att förändra. Vi kan nyttja moderna medier, vilket läroplanen kräver, och vi kan släppa in andra delar av världen på ett smidigt och stimulerande sätt. Internet innebär dock att man också behöver lära sig att hantera det som bjuds, skaffa sig ett förhållningssätt och vara källkritisk.

Organisation

Våra lärare är organiserade i arbetslag utifrån vilken ålder de har behörighet i att undervisa. Lärarna träffas även ofta i "lärlag" och då arbetar man över stadiegränserna, vilket bidrar till att vi tydliggör F-9-perspektivet.

Mentorskapet är väl utvecklat och mentorerna har en central roll för elevernas studiesituation och skolans verksamhet. Varje lärare är mentor för en grupp elever och är den person som på individplanet är skolans kontakt med hemmet. I de yngre skolåren är det klassläraren som har denna roll med ett liknande förhållningssätt.

Fritidslaget arbetar tätt ihop även om vi har olika hemvister för barnen på fritids. Fritidshemmets pedagoger arbetar också i skolan och delar lokaler med skolan vilket gör att de yngre elevernas dag känns trygg och sammanhållen.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.