Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Rektor har ordet

Katarina Björk är rektor på Svanberga skola.

”I trygga relationer skapas framtidens stjärnor”. Det är visionen på Svanberga skola. Den visionen har vi på skolan arbetat fram tillsammans.

Vi tror att det är just trygga och goda relationer som är viktiga för att alla ska få möjligheten att utvecklas så långt det går. Det är också därför som det är prioriterat hos oss.

Elever som trivs, mår bra och känner sig trygga på sin skola– har lättare för att lära sig!

Tillsammans skapar vi också våra prioriterade mål. I slutet av varje läsår summerar vi. Vad var bra? Vad behöver vi utveckla? Utifrån detta läggs planen för kommande läsår.

Vi har enats om att lägga stor vikt vid samarbete och samsyn, det ska finnas en synlig röd tråd. Vi vill att samarbetet över stadierna på skolan, från F-9, ska bli ännu bättre. Det ska vara tydligt att det är samma kultur som genomsyrar hela skolan. Några konkreta exempel på hur vi jobbar med det, är att vi avsätter tid där möten över stadiegränser möjliggörs och där vi anordnar gemensamma aktivitetsdagar.

Vi vill också att elevhälsans hälsofrämjande- och förebyggande arbete ska bli ännu bättre. Vi är på väg – men ännu inte riktigt i mål. Målet är att genom tidiga insatser vad gäller såväl stöd i studier som mående, minska antalet elever som behöver extra insatser.

Under rubriken pedagogiskt utvecklingsarbete satsar vi extra på att träna eleverna i att ta eget ansvar och på det sättet få inflytande över sin utbildning. Vi vill som sagt att alla elever ska nå så långt som möjligt och på så sätt höja måluppfyllelsen

Inom området Normer och värden jobbar vi ständigt med att alla elever ska känna att de får vara den de är eller vill vara, att alla respekterar varandra och vår skolmiljö och att alla känner till vår likabehandlingsplan.

Jag är stolt över att vara rektor på Svanberga skola! Vi har högt i tak, eleverna trivs och personalen trivs. Här blir alla väl mottagna. Och – vi är bra på bildning och utbildning.

Katarina Björk, rektor

Senast ändrad: 2023-03-01