Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vad erbjuder skolhälsovården?

Alla elever som går i skolan i Norrtälje kommun har tillgång till Skolhälsovård. Inom skolhälsovården arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och personal med specialpedagogisk kompetens för att se till att alla elever mår bra och har en god arbetsmiljö.

Att trivas och må bra är viktigt för att eleven ska kunna lära och prestera bra i skolan.

Vad arbetar Skolhälsovården med?

  • Skolhälsovården arbetar förebyggande och med ett helhetsperspektiv.
  • Skolhälsovården ska se till varje elevs behov och vara på lika villkor. Vi har som mål att främja, förebygga, upptäcka och arbeta för att förbättra fysisk och psykisk hälsa.
  • Skolhälsovården har skolsköterska och skolläkare. Till skolsköterskan kan eleverna gå med olika sorters hälsoproblem. Vårdnadshavare och elever kan få råd och ibland hänvisas vidare till andra vårdgivare.
  • Skolläkare och skolsköterska erbjuder enklare sjukvårdsinsatser.
  • Skolhälsovården erbjuder skolläkarkontakt efter behov eller önskemål från vårdnadshavare.
  • Skolhälsovården erbjuder regelbundna hälsosamtal och vaccinationer. Hälsosamtalen utgår ifrån ett helhetsperspektiv, där livsstilsfrågor, levnadsvanor, relationer, trivsel och skolsituation tas upp. Samtalen inkluderar ANDT- alkohol, narkotika, droger, tobak. Hälsosamtalen ger en god översyn av elevernas hälsa och uppmärksammar att alla barn trivs och har det bra i skolan.

Hälsokontroller i samband med hälsosamtal hos skolsköterskan

Förskoleklass

Kontroll av längd, vikt, syn och hörsel. Hälsosamtal med vårdnadshavare och elev utifrån barnhälsovårdsjournalen samt hälsoblankett som vårdnadshavare fyller i.

Årskurs 2

Kontroll av vikt och längd. Hälsosamtal med eleven om trivsel och kamratrelationer.
Vaccination enligt nationella vaccinationsprogrammet.

Årskurs 4

Kontroll av längd, vikt och rygg. Hälsosamtal med eleven utifrån hälsoblankett som förälder fyller i. Samt skattningsblankett som eleven själv fyller i samband med samtalet.

Årskurs 6

Erbjuds vaccination för flickor mot HPV- förebyggande mot livmoderhalscancer.

Årskurs 7

Kontroll av rygg, vikt och längd. ANDT-samtal. Hälsosamtal med eleven utifrån hälsoblankett som eleven fyller i inför samtalet.

Årskurs 8

Vaccination enligt nationella vaccinationsprogrammet.

Gymnasiet År 1

Kontroll av vikt och längd. Samtal om inlärning, hälsa och livsstil. ANDT-samtal och sex och samlevnadsfrågor.

Vaccinationer

Ges enligt nationella vaccinationsprogrammet.

Vaccinationer genomförs först efter vårdnadshavares samtycke. Samtyckes blankett skickas ut och sänds tillbaka till skolan.

Vid sjukdom och olycksfall

Om ditt barn blir sjukt eller råkar ut för ett olycksfall tar du i första hand kontakt med vårdcentral, vårdguidens sjukvårdsupplysning eller sjukhus. Vårdguidens sjukvårdsupplysning, Tel: 1177 www.1177.se/Stockholm

Vid akutsituation ring 112

 

Senast ändrad: 2017-04-27
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.