Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Om Skebo skola

Här hittar du information om Skebo skola, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vår vision

På Skebo skola ska alla elever uppleva trygghet och trivsel som ger möjlighet för lärande. I vårt arbeta utgår vi från kunskap, trivsel och trygghet.

Vårt arbetssätt

Kunskap

På Skebo skola ska alla elever ha möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsresa. Vi lägger stor vikt vid elevens läs och skrivförmågan och följer systematiskt upp våra resultat på grupp- och individnivå. Undervisningen på Skebo skola utgår från beprövad erfarenhet och forskning, är varierande, stimulerande med eleven i centrum.

Trygghet

Alla elever ska känna sig trygga på Skebo skola. Det uppnår vi genom att vi skapar goda relationer mellan personal och elever. Vi har en stödjande och trygg miljö med gemensamma ordningsregler för att uppnå en god lärmiljö.

Trivsel

Alla elever ska trivas på Skebo skola. Vi strävar mot ett klimat som kännetecknas av gemenskap och tolerans. På raster erbjuds aktiviteter som stimulerar till aktiva raster tillsammans med kamrater. Vi är en liten skolan som ger fina möjligheter att arbeta och leka över åldersgränser och bidra till en god sammanhållning mellan elever.

Organisation

Vår personal arbetar i samma arbetslag och ansvarar för två klasser:

  • Förskoleklass-årskurs 3
  • Årskurs 4-6

Skolan består av två våningar och har stora, fina lokaler. Årskurs F-3 och årskurs 4-6 har sina klassrum på nedre botten och där finns också skolans bibliotek. På övervåningen finns grupprum, träslöjdsalen och fritidsavdelningen Ugglan. Här har vi även musikundervisning och rum för elevhälsan. I anslutning till skolan har vi ett eget tillagningskök och syslöjdsal. Under skoltid har skolan fri tillgång till Skebobruks idrottshall, som även den ligger precis bredvid.

Skebo skola är en av tre skolor som ingår i ett rektorsområde tillsammans med Gottsta och Edsbro skolor. Rektorsområdet leds av rektor och biträdande rektor.

Elevhälsoteam

Elevhälsoarbetet leds av rektor och biträdande rektor. I elevhälsoteamet ingår skolsköterska, kurator, speciallärare och skolpsykolog som arbetar i hela rektorsområdet. Vårt elevhälsoarbete har ett salutogent perspektiv där vi utgår från det som gynnar lärande och trivsel i skolan. Skolan har modern teknik och elever har tillgång till digitala enheter under skoldagen.

Senast ändrad: 2023-02-16