Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår skola

Här hittar du information om Skebo skola, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vår vision och vårt arbetssätt

Delaktighet, respekt och lusten att lära är viktiga ledstjärnor för oss i det dagliga arbetet. Hos oss finns en positiv anda, högt i tak och stort engagemang. Vår strävan är att alla elever ska känna glädje, ha lust att lära och ha roligt tillsammans.

Vi ansvarar för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Vi vill ge eleverna en god grund för fortsatt utbildning och lägger därför stor vikt vid läs- och skrivutveckling och matematik. Vi erbjuder eleverna strukturerad undervisning under lärarens ledning, såväl i helklass som enskilt. Vi strävar efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Organisation

Skebo skola är en F-6-skola. Vi har cirka 40 elever.

Vår ambition är att ha en verksamhet där alla elever får de färdigheter och kunskaper som de behöver för att möta framtidens samhälle. Vår verksamhet bedrivs i en miljö som väcker nyfikenhet och lust att lära. Vi strävar efter att det ska finnas en gemensam samsyn på kunskap och lärande med eleven i fokus.

Eftersom vi är en liten skola så är samarbetet med fritids stort och fritidspedagogerna arbetar även i skolans verksamhet under skoltid. Vår personal arbetar i samma arbetslag och ansvarar för två klasser:

  • förskoleklass-årskurs 3
  • årskurs 4-6

Skolan består av två våningar och har stora, fina lokaler. Årskurs F-3 och årskurs 4-6 har sina klassrum på nedre botten och där finns också skolans bibliotek. På övervåningen finns grupprum, träslöjdsalen och fritidsavdelningen Ugglan. Här har vi även musikundervisning och rum för elevhälsan. I anslutning till skolan har vi ett eget tillagningskök och syslöjdsal. Under skoltid har skolan fri tillgång till Skebobruks idrottshall, som även den ligger precis bredvid.

Skebo skola är en av tre skolor som ingår i Hallsta rektorsområde. Skolorna leds av rektor Inger Langetz. Hon bildar områdets ledningsgrupp tillsammans med biträdande rektor och arbetslagsledare.

Elevhälsoteamet på Skebo skola är ett team med rektor, skolsköterska,  skolkurator och specialpedagog.

2021-2022 plan mot kränkande behandling Gottsta och Skebo skolor.pdf

    Senast ändrad: 2014-11-05
    ×

    Tyck till om den här sidan

    Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.