Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Riala fritidshem

Det är viktigt för oss på Riala fritidshem att erbjuda många olika aktiviteter och att barnen ges möjlighet att träna socialt samspel genom lek.

Länna/Riala-enheten har två fritidshem, ett på varje skola. På Länna skolas fritids arbetar nio personal fördelade på tre avdelningar och där går cirka 105 barn. På Riala skolas fritids arbetar fyra personal och där finns cirka 55 barn. Personalen utgör ett gemensamt arbetslag med en arbetslagsledare. Arbetslagsledaren finns med i enhetens pedagogiska ledningsgrupp.

Verksamheten på våra fritidshem är varierad och utgår från barnens behov och önskemål. Det är viktigt för oss att erbjuda många olika aktiviteter och att barnen ges möjlighet att träna socialt samspel genom lek. Vi arbetar aktivt för ett gott kamratskap, dels genom att vi vuxna är närvarande och vägleder barnen i t ex konfliktsituationer – dels genom ett temaarbete vid varje terminsstart med kamratövningar, samarbete och gruppdiskussioner.

När vi planerar vår verksamhet tar vi vår utgångspunkt i den handlingsplan vi skapat och vad barnen önskar. Till grund för handlingsplanen finns skollag, läroplan och mål från barn- och skolnämnden. Vi utvärderar vår verksamhet regelbundet.

Visa på karta

Kontakt
Senast ändrad: 2014-12-17
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.