Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår skola ~ min möjlighet

Vision

Vår skola ~ min möjlighet. Så lyder Länna/Riala skolors vision. Den säger mycket. För att den ska bli sann behöver först och främst varje elev bli sedd, hörd och respekterad för den han/hon är. Vi vill att våra elever rustas för livet, i ett lärande som är meningsfullt och begripligt – de ska lämna grundskolan med en ryggsäck packad med självkänsla och handlingskraft.

Varje dag är viktig

Vi vill att våra elever ska bli ägare av sitt eget lärande och utveckla en god självkännedom, förstå sina egna styrkor och vad de behöver utveckla vidare. Eleverna ska lära sig att reflektera kring sin inlärning och se sig själva som en del av omvärlden. Därför betonas vikten av kontinuerlig och tydlig återkoppling på elevens insatser och lärande.

Lärarna tydliggör vilka lärandemål och kunskapskrav som våra elever arbetar mot och vad som är nästa steg i lärandet. Vi vill att skolan är en plats där man lär tillsammans och av varandra, där varje dag blir viktig och där det aldrig är för sent.

Arbetsro Trygghet Trivsel - ATT

Varje elev har en mentor som arbetar nära tillsammans med eleven. Vårt trygghetsteam (ATT-teamet) arbetar främjande och förebyggande tillsammans med elever och personal - allt för att skapa de bästa förutsättningarna för varje elevs lärande och utveckling. Med ett tryggt och tillåtande klimat, där undervisningen upplevs meningsfull, utvecklar våra elever en god självkänsla, mod och nyfikenhet att möta framtiden.

Lärarna tydliggör vilka lärandemål och kunskapskrav som våra elever arbetar mot och vad som är nästa steg i lärandet. Vi vill att skolan är en plats där man lär tillsammans och av varandra, där varje dag blir viktig och där det aldrig är för sent.

Eget skolbibliotek och modern teknik.

Läsning är en viktig nyckel till lärande. Vårt skolbibliotek är en integrerad del av vår pedagogiska verksamhet och bidrar till elevernas lärande. Våra klassrum är utrustade med interaktiv skrivtavla och/eller projektorer där också datorer och iPads är självklara redskap i elevernas lärande. Att vara med i den digitala utvecklingen ser vi som en självklarhet och vi utvecklar hela tiden våra arbetssätt och ser IKT som ett vardagligt inslag i undervisningen. Vår strävan är också att arbeta ämnesövergripande, för att kunna ge eleverna perspektiv och sammanhang.

Organisation

Vår ambition är att varje elev ska hitta en röd tråd i sitt lärande från första skoldagen till den sista. Lärare och annan pedagogisk personal är indelade i lärlag utifrån sina elevers åldrar. Varje lärlag har också en lärlagsledare som tillsammans med rektor och biträdande rektor leder och driver skolans utvecklingsarbete.

    Senast ändrad: 2014-11-04
    ×

    Tyck till om den här sidan

    Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.