Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Länna fritidshem

Det är viktigt för oss på Länna fritidshem att erbjuda många olika aktiviteter och att barnen ges möjlighet att träna socialt samspel genom lek.

Länna/Riala-enheten har två fritidshem, ett på varje skola. På Länna skolas fritids arbetar fem personal fördelade på en avdelningar och där går cirka 85 barn. På Riala skolas fritids arbetar fyra personal och där finns cirka 55 barn. Personalen utgör ett gemensamt arbetslag.

Verksamheten på våra fritidshem är varierad och utgår från barnens behov och önskemål. Det är viktigt för oss att erbjuda många olika aktiviteter och att barnen ges möjlighet att träna socialt samspel genom lek. Vi arbetar aktivt för ett gott kamratskap, dels genom att vi vuxna är närvarande och vägleder barnen i t ex konfliktsituationer – dels genom ett temaarbete vid varje terminsstart med kamratövningar, samarbete och gruppdiskussioner.

När vi planerar vår verksamhet tar vi vår utgångspunkt i den handlingsplan vi skapat och vad barnen önskar. Till grund för handlingsplanen finns skollag, läroplan och mål från barn- och skolnämnden. Vi utvärderar vår verksamhet regelbundet.

Kontakt
  • Länna fritidshem - Kommunalt fritidshem
  • 0176-28 41 40 eller 0176-28 41 27
  • Länna skolväg 23
    761 11 Bergshamra
  • 06.30 - 18.30
Senast ändrad: 2023-02-16