Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår skola

Här hittar du information om Kvisthamraskolan, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vår vision 

Kvisthamraskolan – En skola som gör det möjligt! 

Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt präglas av:

  • Formativt lärande som sker i nära dialog mellan pedagoger/lärare och elever.
  • Tillgängligt lärande – Ett lärande som är tillgängligt för alla.

På Kvisthamraskolan finns ett nära samarbete mellan pedagoger, elever och vårdnadshavare. Det är ett nära samarbete mellan skola och fritids – hela skolans elever är allas elever. Det är våra elever!
Undervisningen präglas av ett öppet klimat där personalen är stöttepelare för lärandet. Lärandet är tillgängligt för alla.
Lärarna och pedagogerna har höga förväntningar på sitt egna uppdrag. De vågar värdera, omvärdera och söka nya metoder. De har höga och rimliga förväntningar på alla elever.
På Kvisthamraskolan pågår ett utvecklande värdegrundsarbete – där alla utvecklas i sin värdegrund. Vår grundsyn är en positiv elevsyn och detta genomsyrar vår skoldag.
Eleverna har en stor medvetenhet kring sitt eget lärande.
Anpassningar görs för olika behov där elever befinner sig på olika nivåer och möts i sina kunskaper där de befinner sig. Utveckling för alla oavsett nivå och ambition.
Strukturer, systematik och metodiskt lärande präglar vår planering och vår undervisning.

Hos oss ser vi alla elevers styrkor där de befinner sig och vi utmanar och stärker till lärande och utveckling.

Organisation

Kvisthamraskolan är en F-6 skola med fritidsverksamhet. Vi har ca 360 elever på skolan läsåret 21-22.

Skolan har 5 fritidsavdelningar med sammanlagt cirka 230 barn inskrivna.

Skolan har en ledningsgrupp som består av rektor, biträdande rektor, intendent och 3 arbetslagsledare.

Skolan har ett elevhälsoteam som ansvarar för det hälsofrämjande arbetet. I teamet finns specialpedagog, kuratorer, skolsköterska och skolledare. Teamet förstärks vid behov av skolläkare och psykolog.

Kvisthamraskolans mål

Senast ändrad: 2022-05-04
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.