Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Om Kvisthamraskolan

Här hittar du information om Kvisthamraskolan, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vårt arbetssätt

Vi vill att eleverna på Kvisthamraskolan ska rustas för livet, i ett lärande som är meningsfullt och begripligt, där de utvecklar respekt och omtanke för andra, samtidigt som de utvecklar en självkänsla, ett mod och en nyfikenhet att möta framtiden. Genom en undervisning som är stimulerande och utmanande, där eleverna lär sig samarbeta och får träna sitt elevinflytande, vill vi att eleverna ska bli ägare av sitt eget lärande. Vår övertygelse är att eleverna utvecklas genom att vilja pröva men också genom att våga göra misstag. Skolan ska vara en plats där möjligheterna finns, där varje dag är viktig och där det aldrig är för sent.

Rosen – vårt ledord

Rosen står för Respekt, Omtanke, Samarbete, Elevinflytande och Nyfikenhet. Varje läsår startar med våra gemensamma Rosen-dagar, där eleverna möts i mindre åldersblandade grupper i samarbetsövningar som planeras och leds av våra äldsta elever i åk 6. Fadderskap är ett annat exempel, där äldre och yngre elever möts i olika aktiviteter under läsåret. Det skapar gemenskap och trygghet. Rosen-begreppen är en del av vardagen på Kvisthamra och ska genomsyra alla möten, från elever till vuxna.

Vår organisation 

Kvisthamraskolan ligger uppe på kvisthamrahöjden i Norrtälje stad. Vi är en stabil tvåparallellig låg-och mellanstadieskola med ca 350 elever och ett välfungerande fritidshem uppdelat på olika avdelningar. Vi har ändamålsenliga och fina lokaler i våra olika skolbyggnader som ringar in vår skolgård.

Elevhälsoteam

Vi har ett tvärvetenskapligt elevhälsoteam bestående av skolledningen, skolsköterska, skolkurator, speciallärare och specialpedagog. Genom kommunens centrala elevhälsa samarbetar vi också nära skolpsykolog, arbetsterapeuter och andra professioner.

Eget skolbibliotek

Läsning är en viktig nyckel till lärande. Vårt skolbibliotek ligger beläget en halvtrappa ner i vårt vackra valv på Storkvistra och vi vill få biblioteket att vara en integrerad del av den pedagogiska verksamheten och bidra till elevernas lärande. Egen läsning, gemensam läsning, boksamtal, faktaböcker, källkritik – ett skolbibliotek kan bidra med så mycket.

Senast ändrad: 2023-02-16