Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Rektor har ordet

Hej!

Den 1 augusti 2016 tillträdde jag tjänsten som rektor på Kvisthamraskolan. Jag heter Kjell Olsson och kommer närmast från Täby kommun där jag har arbetat som rektor för låg-mellan och högstadiet samt även som rektor/chef för Elevstödsenheten.

Under de senaste åren har jag arbetat med att leda utvecklingen av arbetssätt för att möta elever med stora svårigheter, framför allt inom områdena autism, dyslexi och dyskalkyli och i samband med det arbetet så har jag även ägnat mycket tid till hur man ska lösa frågan om hur man arbetar med tillgängligt lärande för alla genom ett inkluderande arbetssätt.

Jag kommer som rektor för Kvisthamraskolan ägna min tid åt att delta och leda arbetet med att utveckla ett tillgängligt lärande för alla. Vi kommer att fortsätta arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet med betoning på analysarbetet. En viktig bidragande faktor till skolutveckling är den forskning som bedrivs inte bara i Sverige utan även i andra delar av världen. Vi ska hålla oss à jour med den forskningen och använda oss av den i vårt framtida utvecklingsarbete.

Mitt uppdrag som rektor är att skapa de bästa möjliga förutsättningar för att alla elever ska nå målen. För att kunna utföra det uppdraget måste jag verka nära den dagliga verksamheten.

Mycket av min tid kommer jag att lägga ute i klassrummen för möten med elever och lärare. Det är viktigt för mig att få delta i det lärande som pågår i skolan.

Det ska vara enkelt att ta kontakt med mig. Min dörr står oftast öppen för spontana besök.

I min roll som chef för medarbetarna  ska jag tillse att det finns möjligheter att genomföra det uppdrag som de är satta att utföra. I det dagliga arbetet ska de känna att de har fullt förtroende från ledningen och även känna att ledningen tar aktiv del i skolans arbete. Det ska finnas tydliga mål att arbeta emot och kvaliteten i verksamheten  ska följas upp systematiskt.

Kvisthamraskolan har redan idag goda resultat och jag ser det som min uppgift att arbeta för att resultaten ska bli än bättre.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.