Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår skola

Här hittar du information om Köpmanholms skola, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vår vision och vårt arbetssätt

Vår utgångspunkt i undervisningen är att eleverna erövrar viktiga färdigheter som att läsa, skriva och räkna. Dessutom ska eleverna utveckla förmågorna att analysera, kommunicera, tolka, värdera, reflektera, söka, samla och kritiskt granska information samt förstå innebörden av olika begrepp. Varje elev sätts i fokus med hjälp av utvecklingssamtal och skriftliga omdömen.

All vår verksamhet syftar till att utveckla hela barnet och skapa självständiga ungdomar som har tilltro till sig själva och sina förmågor. Vi vill också att våra elever utvecklar sin sociala kompetens och hittar sammanhang där de trivs. Det ingår i vår professionalitet att bedöma och fokusera på varje elevs behov för att möjliggöra för alla elever att utvecklas till sin fulla potential. Vi tror på varje människas lika värde och att vi har olika egenskaper, personligheter och förutsättningar. Vår utgångspunkt är att alla elever vill lära sig och att alla kan lära sig att lära.

Vi utvärderar vår verksamhet fortlöpande för att kunna göra förbättringar. I detta arbete är tankar från såväl elever som vårdnadshavare och medarbetare viktiga för oss.

Organisation

Personalen på Köpmanholms skola är organiserad i ett arbetslag. Det innebär att skolpersonalen arbetar tillsammans över stadiegränserna. Därmed skapas ett helhetstänk över årskurserna F-6.

Arbetslagsledaren på Köpmanholms skola ingår tillsammans med rektor och arbetslagsledare från Rådmansö skola i rektorsområdets ledningsgrupp.

På Köpmanholms skola arbetar vi för att utveckla hela barnet och skapa självständiga ungdomar som har tilltro till sig själva och sina förmågor. Vi vill också att våra elever utvecklar sin sociala kompetens och hittar sammanhang där de trivs.

Köpmanholms skolas egna mål

Köpmanholms skolas Likabehandlingsplan

Köpmanholms skolas krisplan

Elevhälsoplan Köpmanholms skola

Kontaktuppgifter till skolan

Fritidshem (endast kontakt, frånvaro anmäls via Tempus)
Telefon: 070-086 73 74

Personalrum (endast kontakt, frånvaro anmäls via skola24)
Telefon: 0176-715 20

Expeditionen (skoladministration)
Telefon: 0176-28 41 06

Bobo Börjesson, rektor
Telefon: 0176-747 92
E-post: bobo.borjesson@norrtalje.se

Johanna Hagerman, skolkurator
Telefon: 076-699 68 61
E-post: johanna.hagerman@norrtalje.se

Lena Spangenberg, skolsköterska
Telefon: 0176-28 42 62 och 073-962 39 25
E-post: lena.spangenberg@norrtalje.se

Kontakt
Senast ändrad: 2022-05-04
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.