30/3 kl. 07.00: Telefonin på Tiohundra ur funktion Läs mer...
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Om Köpmanholms skola

Här hittar du information om Köpmanholms skola, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vår vision

Vår utgångspunkt är att alla elever vill och kan lära sig och utvecklas.

Vårt arbetssätt

Vår utgångspunkt i undervisningen är att eleverna erövrar viktiga färdigheter som att läsa, skriva och räkna. Dessutom ska eleverna utveckla förmågorna att analysera, kommunicera, tolka, värdera, reflektera, söka, samla och kritiskt granska information samt förstå innebörden av olika begrepp. Varje elev sätts i fokus med hjälp av utvecklingssamtal och skriftliga omdömen.

All vår verksamhet syftar till att utveckla hela barnet och skapa självständiga ungdomar som har tilltro till sig själva och sina förmågor. Vi vill också att våra elever utvecklar sin sociala kompetens och hittar sammanhang där de trivs. Vi utvärderar vår verksamhet fortlöpande för att kunna göra förbättringar.

Vår organisation

Personalen på Köpmanholms skola är organiserad i ett arbetslag. Det innebär att skolpersonalen arbetar tillsammans över stadiegränserna. Därmed skapas ett helhetstänk över årskurserna F-6.

Arbetslagsledaren på Köpmanholms skola ingår tillsammans med rektor och arbetslagsledare från Rådmansö skola i rektorsområdets ledningsgrupp.

Kontakt
Senast ändrad: 2023-02-16