Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Elmsta skola

På Elmsta skola står varje elevs utveckling och lärande i fokus. Vägen till att nå målen ser olika ut för varje individ, där var och en ges möjlighet att komma till sin rätt.

Pedagogiken i klassrummet ska väcka elevernas nyfikenhet för kunskap och träna eleverna till eget ansvar för sitt lärande. Våra pedagoger har ett stort engagemang för uppdraget och arbetet tillsammans med eleverna präglas av glädje och motivation. Vi utnyttjar vår stora skolgård och närheten till skog, mark och vatten för undervisning och daglig rörelse och lek.

Vi har regelbundna storsamlingar för att ytterligare stärka samhörigheten på skolan. Där får en klass i taget ansvara för genomförandet. På storsamlingarna får eleverna arbeta med musik, drama, kreativt skapande och träna på att stå inför en större grupp. De får också träna på att visa varandra respekt genom att vara en bra publik.

Jämföra grundskolor

Aktuella uppgifter från 2020 för att jämföra grundskolor i Norrtälje kommun hittar du bland frågorna och svaren i länken jämför grundskolor nedanför. Du kan jämföra meritvärde, andel behöriga lärare, antal elever och mycket mer.

På Skolverkets utbildningsguide kan du jämföra grundskolor i Norrtälje kommun. 

Våra mål och hur vi når dem

Norrtälje kommuns skolor regleras av en rad styrdokument som tagits fram på internationell, nationell och lokal nivå.

 

Kontakt
  • Elmsta skola - Kommunal grundskola F-6
  • 0176-71 448
  • Lärarvägen 4
    764 30 Väddö

    Postadress: Elmsta skola, Box 803, 761 28 Norrtälje
Senast ändrad: 2023-03-06