Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Vår skola

På Elmsta skola sker lärande, en likvärdig utbildning för livslångt lärande. Vi vill och vågar!

Arbetssätt

Våra elever är delaktiga i sitt eget lärande och i arbetet med skolmiljön. Vi har regelbundna klassråd där eleverna arbetar både med idéer som gäller den egna klassen och skolan som helhet men framförallt trygghet, arbetsro och kamratskap.

Användandet av modern teknik ger oss många möjligheter till individuellt och gemensamt lärande. Eleverna kan med hjälp av detta på ett enkelt sätt dela med sig av sina kunskaper genom att visa arbeten på whiteboarden med den digitala projektorn som finns i varje klassrum.

För att föräldrarna ska känna sig delaktiga i vår verksamhet och få kontinuerlig information skriver vi veckobrev i vår nya lärplattform Unikum. Några klasser har upprättat Instagramkonto.

All personal genomgår utbildning i NPF (neuropsykiska funktionsvariationer) och arbetar med fokus på elevinflytande. Genom Matematik- och Läslyftet samt kollegialt lärande utvecklar lärarna tillsammans sin undervisning, med inriktning på språk-, läs- och skrivdidaktik med stöd i den senaste skolforskningen.

Organisation 

Elmsta är en enparallellig F-6-skola. Skolans pedagoger är indelade i två arbetslag; lågstadiet och mellanstadiet. Då skolan ingår i Älmsta rektorsområde tillsammans med Grisslehamns skola och Norrsundsskolan finns det ett samarbete skolorna emellan och en gemensam pedagogisk ledningsgrupp.

Senast ändrad: 2023-02-16