Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår skola

Vi strävar efter att varje elev får utvecklas i sin egen takt och utmanas till sin egen högsta förmåga. Det är viktigare att hitta det bästa inom sig själv än att vara bättre än andra.

Vår vision

På Drottningdals skola strävar vi efter att varje elev får utvecklas i sin egen takt och utmanas till sin egen högsta förmåga. Det är viktigare att hitta det bästa inom sig själv än att vara bättre än andra. Vårt motto är: jag kan, jag vill och jag duger som jag är! 

Vårt arbetssätt

Vi har höga förväntningar på våra elever och ser samarbete och kommunikation som en framgångsfaktor som hjälper eleven till en lyckad skol- och fritidstid. Vi lägger stor vikt vid att ge eleverna grundläggande kunskaper som att läsa, tala, lyssna, skriva och räkna, samt utveckla deras förmågor enligt det moderna samhällets krav.

Vi arbetar för att eleverna ska lära sig att hantera modern teknik, och lär eleverna att presentera sina kunskaper, kommunicera lokalt och globalt samt att kritiskt granska informationsflödet.

Vid något eller några tillfällen under läsåret bjuder vi in till våra silversamlingar. Samlingarna ger eleverna en chans att ta del av och visa upp arbeten för varandra. Vi tycker att det är viktigt att elevernas lärande uppmuntras och uppmärksammas på ett positivt sätt, samt att eleverna får träna sig att uppträda inför en publik. Silversamlingarna äger oftast rum i vår idrottshall.

För att öka möjligheterna för dig som förälder att vara delaktig i och följa ditt barns kunskapsutveckling och lärandet i våra verksamheter, skola och fritidshem, använder vi oss av lärplattformen Unikum. Där vi även skickar hem månads- och veckobrev. Vi skapar också möjligheter för dig att möta andra föräldrar och prata om föräldraskap.


Skolan har ett uppdaterat mindre bibliotek, där elever kan låna böcker och inspireras till läsande. Skolan får regelbundet besök av bokbussen och besöker stadsbiblioteket i Norrtälje där eleverna får hjälp att skaffa lånekort.

Organisation

På Drottningdals skola och fritidshem går cirka 110 elever i åldrarna 6-12 år. Här är vi 11 pedagoger som med stor ämnesstolthet skapar en miljö som på bästa sätt främjar lärandet. Vi arbetar i arbetslag med åldersblandade grupper som leds av  en pedagogisk ledare som i samarbete med vår rektor leder, utvecklar och följer upp arbetet samt skapar ett gemensamt förhållningssätt till lärande och kunskapsutveckling. 

Vi har ett tillagningskök som serverar en vällagad lunch med sallad, bröd och dryck varje skoldag samt till våra fritidsbarn under loven, här gör Jörgen ett stort jobb. Köket förser även fritids med frukost och mellanmål varje dag.

Lokalvård, expedition och skolhälsovård hjälper till att stödja vårt huvuduppdrag som är "barns utveckling och lärande".

I vårt elevhälsoteam ingår rektor, speciallärare, kurator och skolsköterska. Vid behov deltar även skolpsykolog och skolläkare.

Drottningdals skolas egna mål

Varje år gör vi en plan för vårt arbete på Drottningdals skola, där vi sätter upp gemensamma mål och beskriver hur vi ska nå dem, både på kort och lång sikt. 

Aktuella arbetsplan för Drottningdals skola

I vår likabehandlingsplan kan du läsa hur vi på Drottningdals skola arbetar för att förebygga och åtgärda kränkande behandling, liksom hur vi arbetar med uppföljning.

Likabehandlingsplan för Drottningdals skola 

Senast ändrad: 2022-05-04
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.