Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Killevipp förskola

Välkomna till Förskolan Killevipp, en del av Trio Förskolor AB. På Förskolan Killevipp går de äldsta barnen på Trio Förskolor. Vi på Killevipp vet att alla barn föds kompetenta med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Den drivkraften är utgångspunkten för vår verksamhet. Med glädje och nyfikenhet vill vi tillsammans med barnen upptäcka och lära i en harmonisk miljö.

Killevipp har plats för 25 barn. Till Killevipp flyttar barnen från Krumilur och Fifilur inför sitt sista eller sina sista två år på förskolan.

Vi vill att barnen ska få rikliga och varierade tillfällen att prova på och göra de saker de tycker om för att på så sätt inspireras och utmanas i sin individuella utveckling. Vi ska bygga grunden till ett livslångts lärande. Barnen ska få kunskaper av olika slag, både fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet. För att få detta behöver barnen få många olika erfarenheter och strategier för att möta världen.

Vi arbetar aktivt med hur vi är mot varandra. Att kunna fungera i grupp, att känna sig själv och stå upp för sina åsikter samtidigt som man kan sätta sig in i hur andra känner är avgörande för att utvecklas till en empatisk, demokratisk människa.

Genom att vara lyhörda för och dokumentera barnens lärandeprocesser får vi syn på barnens intressen. Detta styr sen vår planering och utformning av verksamheten.

Alla våra förskolor finns i äldre villor med stora trädgårdar. Vi vistas mycket utomhus, både i våra egna trädgårdar men även i närliggande naturområden. Vi samarbetar med

Friluftsfrämjandet och har både Knytte- och Mullegrupp.
Vi tycker att det är viktigt att barnen utmanas motoriskt. Detta sker både spontant i vardagen men även i planerade aktiviteter såsom gymnastik och rörelselek.

Mer om vår förskola
 • Nöjdhet med förskolan 2018
  • Verksamheten är stimulerande för mitt barn 95%
  • Personalen är engagerad i mitt barns utveckling 95%
  • Mitt barn får det stöd och hjälp som behövs 90%
  • Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas 100%
  • Mitt barns tankar och intressen tas till vara 90%
  • Mitt barn är tryggt i förskolan 90%
  • Jag vet vem på förskolan jag ska vända mig till med olika frågor eller problem 95%
  • Jag kan rekommendera mitt barns förskola 90%
 • Nöjdhet med förskolan 2016
  • Verksamheten är stimulerande för mitt barn 96%
  • Personalen är engagerad i mitt barns utveckling 100%
  • Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs 96%
  • Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas 96%
  • Mitt barns tankar och intressen tas tillvara 87%
  • Mitt barn är tryggt i förskolan 96%
  • Jag vet vem på förskolan jag ska vända mig till med olika frågor eller problem 96%
  • Jag kan rekommendera mitt barns förskola 100%
 • Nöjdhet med förskolan 2015
  • Personalen är engagerad i mitt barns utveckling 86%
  • Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs 86%
  • Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas 86%
  • Mitt barn är tryggt i förskolan 100%
  • Jag vet vem på förskolan jag ska vända mig till med olika frågor eller problem 79%
  • Jag kan rekommendera mitt barns förskola 93%
Till Förskoleverksamhet
Kontakt
Fler kontakter
 • Eva Berglund Förskolechef
 • 0175 734 00
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.