Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Söka fritidsplats

I den här guiden beskriver vi hur du gör när du vill ansöka om en plats i fritidshem.

Bra att veta

Har mitt barn rätt till fritidsplats

  • Ditt barn har rätt till fritidsplats till och med det år barnet fyller 13 år, och under den tid ni som vårdnadshavare arbetar eller studerar.
  • Om ditt barn för övrigt har behov av plats i fritidshem är omfattningen upp till 10 timmar/vecka.
  • Om ditt barn har behov av mer än 10 timmar, utan att ni som vårdnadshavare arbetar eller studerar, kan ni ansöka om dispens.
  • Ett barn kan endast ha en (1) fritidsplacering, även om barnet har ett växelvis boende. Undantag kan göras vid behov av nattomsorg.

Förberedelser

 • Tänk igenom omfattningen och vilka tider ditt barn behöver vistas i verksamheten, så att du kan fylla i barnets schema i din ansökan. Schemat ska omfatta den tid du behöver för arbete eller studier samt resor till och från arbetet. Om du har oregelbundna tider kan du ange ett obestämt schema.
 • Räkna ut hushållets sammanlagda bruttoinkomst, den styr din avgift. Du kan läsa mer under rubriken Vad kostar fritidsverksamheten?.

Gör så här

 • Om ditt barn är folkbokfört i Norrtälje kommun kan du logga in på e-tjänsten för vårdnadshavare och beställa ett användar-id om du inte har ett sådant. Där finns också anvisningar om hur e-tjänsten fungerar.
 • Logga in och ansök om plats. Du hittar fritidshemmen under respektive grundskola. Det finns även några fritidshem som inte tillhör någon skola.
 • Registrera barnets tider (schema) och dina aktuella inkomstuppgifter i e-tjänsten. Vi behöver ha dessa uppgifter i god tid innan barnet ska börja i verksamheten. Du ansvarar också för att meddela förändringar i schema och inkomst till oss när det blir aktuellt.   
 • Glöm inte att fylla i eller uppdatera dina kontaktuppgifter, så att vi kan snabbt kan meddela dig när vi har ett erbjudande om plats.

Vad händer sedan?

När någon av de verksamheter du valt har ett placeringserbjudande till dig får du meddelande via sms och e-post. Det är därför viktigt att du registrerar dina kontaktuppgifter på e-tjänsten. Du svarar på erbjudandet i vår e-tjänst och du har två veckor på dig. Då du svarar ja till ett erbjudande tackar du automatiskt nej till de alternativ du gett lägre prioritet i din ansökan. Du måste tacka ja till platserbjudandet innan ditt barn påbörjar sin inskolning. Detta gäller båda vårdnadshavarna om ni inte bor tillsammans.

Du som är vårdnadshavare och folkbokförd på annan adress än barnet får också ett placeringserbjudande som ska besvaras, via sms eller e-post eller post om du inte har registrerat dina kontaktuppgifter. 

När du tackar ja innebär det att du accepterar de regler för placering som vi har i Norrtälje kommun.