Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Kompostera toalettavfall, latrinkompost

I den här guiden går vi igenom hur du gör en anmälan om att själv ta hand om toalettavfallet genom att kompostera det i en latrinkompost.

Förberedelser

Du kan själv ta hand om ditt toalettavfall genom att kompostera det i en latrinkompost. Är komposten tillräckligt stor kan du kompostera det nedbrytbara hushållsavfallet i samma behållare, det vill säga samkompostera. 

Innan du anordnar en latrinkompost ska du lämna in en anmälan till oss och vänta på ett beslut. I den här guidens sista steg kan du göra din anmälan.

Bra att veta

För att vi ska godkänna din latrinkomposten ska den uppfylla våra krav på volym och konstruktion. I den här guidens sista steg finns länk till sidan som beskriver vilka krav som gäller vid kompostering av toalettavfall.

Vänta med att anordna en latrinkompost tills du har fått ett beslut från bygg- och miljökontoret.

Bilaga till anmälan om latrinkompost

Om du ska bygga en latrinkompost själv ska du bifoga med anmälan en skiss över komposten. På skissen ska även framgå:

 • kompostens mått
 • i vilket material komposten är utförd i
 • hur botten, taket och ventilationen är konstruerad

Anmälan, handläggning och avgift

När vi får in din anmälan går en handläggare igenom den för att kontrollera att den är komplett. Är den inte komplett blir du uppmanad att lämna in de uppgifter eller bilagor som fattas. När din anmälan är komplett fattar handläggaren ett beslut som skickas till dig. Du får ett beslut inom ett par veckor efter att din anmälan är komplett. 

Handläggningsavgift

För vårt arbete med ditt ärende tar vi ut en handläggningsavgift. Om din anmälan lämnas in samtidigt med ansökan om BDT-avlopp (avlopp för bad-, disk- och tvättvatten), tas avgift endast ut för handläggning av avloppsansökan. I den här guidens sista steg finns vår taxa. 

Övrigt om avgifter

 • Vi tar betalt för handläggning av ett ärende även om det avslås.
 • Vi tar betalt enligt vår timtaxa för det arbete vi har lagt ner på ett ärende om det har påbörjats men av någon anledning inte fullföljts. Det kan till exempel ske om begärda kompletteringar inte kommer in inom begärd tid och vi avslutar handläggningen av ärendet.
 • Om ett ärende återkallas (sökanden tar tillbaka sitt ärende) tar vi betalt enligt vår timtaxa för den tid vi har lagt ner på ärendet.

Sammanfattning och gör din anmälan

 • Bestäm dig för en kompost som uppfyller våra krav på volym och konstruktion.
 • Komposten ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.
 • Ska du bygga en kompost själv ska en skiss över komposten bifogas anmälan.
 • När du får beslutet kan du införskaffa komposten och börja kompostera.
 • Din kompostering får inte medföra några olägenheter, som till exempel att den drar till sig skadedjur eller luktar illa.

Dags att lämna in din anmälan

Blankett för anmälan och mer information finns nedan. Glöm inte eventuella bilagor som ska bifogas. 
Välkommen med din anmälan!