30/3 kl. 07.00: Telefonin på Tiohundra ur funktion Läs mer...
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt

Om du har för avsikt att sprida bekämpningsmedel inom ett skyddsområde för vattentäkt ska du anmäla detta till oss i god tid innan du avser att utföra spridningen. Här gör du din tillståndsansökan.
1
Ladda ner en blankett

Bra att tänka på!

Din ansökan ska innehålla:

  • Kopia på markkarta. Saknas markkarta eller om uppgifter i denna är bristfälliga ges tillstånd för kortare tid.
  • Kopia på behörighetsintyg eller tillståndsintyg.
  • Kopia på protokoll från utfört spruttest.

Senast 15 januari året efter besprutningen ska du skicka in en kopia på sprutjournal till oss. 

Vi tar ut en avgift för handläggning av ditt ärende.