Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Begäran om utlämnande av allmän handling från socialkontoret

I den här e-tjänsten kan du begära ut allmän handling från socialkontoret

Avgift
Norrtälje kommun tar, enligt beslut i fullmäktige 2013-10-28 § 162, ut en avgift för kopior och utskrifter av allmänna handlingar. Avgiften för att få ut en handling beror på hur omfattande den är och hur du vill ha den levererad.

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor. Kostnad för porto överstigande 20 g tillkommer.

Under handläggningen av ditt ärende kommer du att bli informerad om kostnaden. Om du önskar att hämta ut de begärda handlingarna på socialkontoret behöver du swisha kostnaden innan du får ut dina handlingar. Om du önskar att få handlingarna skickade till din folkbokföringsadress kommer du att få hämta ut dessa mot postförskott.

 

Handläggningstid
Prövningen ska ske skyndsamt. JO har i ett flertal beslut uttalat att innebörden av detta är att besked i en fråga om utlämnande bör lämnas redan samma dag som begäran har gjorts. Fördröjning kan dock godtas om en sådan fördröjning är nödvändig för att myndigheten ska kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig. Om handlingen kan lämnas ut ska utlämnandet ske genast eller så snart det är möjligt.
Handläggningstiden kan emellertid påverkas beroende på hur många handlingar begäran avser. Ett ärende gällande begäran om handlingar handläggs i turordning vartefter det inkommer till Socialförvaltningen.

 

Samtycke/fullmakt
I vissa fall behövs ett samtycke eller en fullmakt från person/er som nämns i handlingarna. Detta kan vara aktuellt i de ärenden där sekretess råder avseende information om annan person.

 

Sekretessbedömning
När en begäran om att ta del av handlingar inkommer till Socialförvaltningen görs det alltid en sekretessprövning av innehållet i handlingarna. Vidare görs kontroller av vilken relation man har till den person handlingarna avser. Sekretessbedömningen görs alltid utifrån rådande lagstiftning.

 

 Rätten till ett överklagningsbart beslut
Vissa uppgifter kan ha sekretessbelagts då det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att det enskilde eller någon närstående till denne lider men. Om uppgifter sekretessbelagts i begärda handlingar så har du rätt till ett formellt beslut, gällande dessa sekretessbelagda uppgifter.  Om du önskar ett sådant beslut kontaktar du den person som handlagt ditt ärende avseende begäran om handlingar.

 

1
Starta E-tjänsten

Bra att tänka på!

Återkoppling
Du kommer att bli kontaktad av handläggare  som informerar dig som begär ut handlingar om följande:

  • Handläggning av begäran, rutin för sekretessprövning samt rätten att få ett överklagningsbart beslut
  • Tidsrymd, att tiden för hanteringen av begäran är beroende på hur stor mängd handlingar begäran avser
  • Hur utlämnandet av handlingarna ska ske (hämtas i receptionen eller skickas med mottagningsbevis)
  • Generell information om avgift
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.