Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Ansökan om undervisning i modersmål, grundskola och gymnasium

Här kan du ansöka om modersmålsundervisning i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola

I Norrtälje kommun erbjuds undervisning i modersmål om:

  • minst en av vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • minst 5 elever i kommunen ansöker om undervisning i det aktuella språket
  • det finns en lämplig lärare
1
Förbered dig genom att gå igenom guiden
2
Starta E-tjänsten

Bra att tänka på!

För att kunna använda e-tjänsten