Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Borgmästarholmen

Borgmästarholmen är en liten oas i centrala Norrtälje. Här kan du bada, fiska, promenera och njuta av härliga utflykter i naturen.

På Borgmästarholmen hittar du omväxlande natur med hagmarker, strandängar och olika typer av skog. Här går det bra att grilla vid någon av de iordningsställda eldplatserna. Tänk på att du inte får ta ved från skog och mark.

Hitta till Borgmästarholmen

Borgmästarholmen ligger nordost om badplatsen Kärleksudden. Du hittar hit genom att följa skyltningen mot Kärleksudden.

Historien om Borgmästarens holme

När Norrtälje fick sina stadsrättigheter år 1622, bestämde Gustav II Adolf i privilegiebrevet att de ägor som bland annat tillhörde Kvisthamra by skulle läggas under staden. Borgmästarholmen hörde till dessa ägor. Framför allt var området tänkt att utnyttjas till bete samt skogsmark för ved och timmer. När Norrtälje blev stad tillsattes en borgmästare. Ersättningen till borgmästaren bestod av en liten kontantlön och dels en naturaförmån. Från den här tiden finns det skrivet att borgmästaren skulle få njuta av äng och fiske vid en liten holme i saltsjön. Denna holme bör vara Borgmästarholmen. 

Senast ändrad: 2023-03-02