Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Miljö, klimat och natur

Kommunskyttar och skyddsjakt

Här kan du hitta information om kommunskyttar och skyddsjakt.

Jakt på kommunal mark

Enligt jaktlagstiftningen äger markägaren rätten till jakten. På kommunal mark är det således kommunen som är markägare och därmed även äger rätten till jakt och skyddsjakt. Kommunen har arrendeavtal med olika jaktlag när det gäller jakt på den kommunala marken.

Skyddsjakt i tätorterna

Kommunskyttarna utför uppdrag åt kommunen i form av skyddsjakt på sjuka och skadade djur samt fåglar som kan innebära en sanitär olägenhet. Dessa uppdrag gäller på kommunens mark i tätorterna och på kommunala badplatser. Uppdragen inkluderar även förebyggande arbete på kommunala badplatserna, till exempel förhindra häckning av kanadagäss.

Polisen har rätt att besluta om avlivning av vilt som utgör skada eller fara för människors säkerhet.

Privat mark

Vid problem med vilda djur på privat mark kontaktas markägaren i det aktuella området.

Om du har problem med vilda djur på din tomt kan kommunen förmedla kontakt med en jägare som har tillstånd att avlossa skott inom detaljplanelagt område. Det är då du som är beställare och det innebär att du får stå för eventuella kostnader till jägaren när denne utför uppdrag på din fastighet.

Vildsvin

Vildsvin är inte ett kommunalt ansvar och de jagas inte i tätorterna av säkerhetsskäl. Förebyggande jakt utanför tätorten bedrivs av respektive jaktlag. Vid problem med vildsvin på privata tomter har fastighetsägaren ett förebyggande ansvar, se information nedan.

Om du som är lantbrukare vill ha hjälp med jakt på vildsvin kan du vända dig till Svenska Jägareförbundet som startat Vildsvinshjalp.nu. 
www.vildsvinshjalp.nu

Förebyggande ansvar

Som fastighetsägare har du ett förebyggande ansvar för att hålla djur borta från tomten eller bostadsområdet. Åtgärder kan exempelvis vara:

  • Plocka bort äpplen och annan fallfrukt.
  • Överdriv inte matningen vid fågelbordet. Maten lockar även till sig rådjur, vildsvin, råttor och andra djur.
  • Håll komposten täckt eller undvik helt att exponera köksavfall på tomten. Egen kompostering av köksavfall ska anmälas till Bygg- och miljönämnden.
  • Kontinuerlig störning får djuren ofta att flytta. Exempelvis kan en radio sättas ut för att hålla vildsvin borta från tomten.
  • Om djur matas under vintern lär de sig vart det finns mat och mister sin rädsla för människor. Det kan leda till att de kommer tillbaka under övriga årstider och äter vårlökar, grönsaker och annat som odlas.
  • Ett lågt elstängsel kan sättas upp för att skydda tomten från vildsvin.

Så här gör du om du kolliderar med ett djur

  • Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer
  • Markera alltid olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen
  • Ring 112 och anmäl olyckan

Vid frågor kontakta Norrtälje kommuns kontaktcenter.

Senast ändrad: 2024-02-15