Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Våld i nära relation

Om du utsätts för våld eller hot om våld av närstående kan du få hjälp, stöd och skydd av socialförvaltningen i Norrtälje kommun. Även du som använder våld eller hot i en nära relation kan få hjälp med att förändra ditt beteende.

Ring alltid 112 vid akut fara!
Telefonnummer till Polismyndigheten (polisen.se)

Våld i nära relationer syns inte alltid på ytan. Det kan handla om att en person nära dig utsätter dig för hot, övergrepp, nedlåtande ord, utpressning, skadegörelse av dina tillhörigheter, hedersrelaterat våld, isolering och kontroll av vad du gör och vem du umgås med.

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för dig som är utsatt för våld eller hot av närstående. Kontakta Enheten för mottagning och våld i nära relation för att få hjälp.

Behöver du hjälp?

 • Mottagningstelefon: 0176-710 43 (måndag till fredag 08.30–16.30)
 • Telefon utanför kontorstid: Socialjouren 08-410 200 40
 • Kontakta oss digitalt i vår e-tjänst. 

E-tjänst: Boka rådgivande samtal för våldsutsatta

Du kan till exempel få hjälp med

 • Skyddat boende.
 • Råd och stöd från socialsekreterare, både för barn och vuxna.
 • Brottsofferstöd till dig som är mellan 15 och 23 år och som antingen själv utsatts för våld av en närstående eller har bevittnat våld mellan anhöriga. Du behöver inte ha polisanmält brottet för att få stödsamtal från oss.
 • Råd och stöd i hur du kommer vidare efter att blivit utsatt för våld.

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för dig som utsätter eller riskerar att utsätta anhöriga för våld eller hot om våld. Kontakta Enheten för mottagning och våld i nära relation för att få hjälp.

Behöver du hjälp?

 • Mottagningstelefon: 0176-710 43 (måndag till fredag 08.30–16.30)
 • Utanför kontorstid: Socialjouren 08-410 200 40

Rådgivande samtal för våldsutövare

Genom samtalet vill vi, tillsammans med dig:

 • Klargöra problem och öka medvetenhet om vad som är våld i en nära relation.
 • Hitta alternativa handlingsmönster och strategier.
 • Förändra tankar, känslor och handlingar som leder till våld eller hot om våld.
 • Prata om ditt föräldraskap (om du har barn)

Boka rådgivande samtal för våldsutövare

Är du anhörig, vän, kollega eller kanske granne till någon som utsätts för eller utsätter andra för våld eller hot om våld? Kontakta oss för att få vägledning till hur du kan hantera situationen. 

Kontakt för dig som är orolig för något annan

 • Mottagningstelefon: 0176-710 43 (måndag till fredag 08.30–16.30)
 • Utanför kontorstid: Socialjouren 08-410 200 40
 • Du som är över 18 år kan också kontakta anhörigstöd.
  Stöd till anhöriga (sjukvardomsorg.se)

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren ger medmänskligt och praktiskt stöd till dig som är brottsutsatt, vittne eller anhörig.
Brottsofferjouren Stockholm-Gotland (brottsofferjouren.se)

Glöm aldrig Pela och Fadime – Gapf

Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF) är en politiskt och religiöst obunden, sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Riksorganisationen GAPF

Killar.se

Killar.se är en del av organisationen MÄN och erbjuder stöd till alla som identifierar sig som kille eller man mellan 10–25 år.
Killar.se

Kvinnojouren Snäckan

Snäckan är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst oberoende. 
Norrtälje kvinnojour Snäckan

Mansjouren

Mansjouren är en nationell ideell förening som riktar sig till män.
Mansjouren

Norrtälje Tjejjour

Norrtälje Tjejjour är en ideell förening som är partipolitiskt- och religiöst oberoende och har en feministisk grundsyn. 
Norrtälje tjejjour

Origo Stockholm

Norrtälje kommun har samverkansavtal med Origo. Det betyder att du som känner dig kontrollerad av din familj och släkt kan vända dig till Origo för att få stöd och hjälp. 
Origo Stockholm

Samtalsmottagningen

Öppenvårdsmottagning för barn, ungdomar 0–17 år och föräldrar som behöver stöd vid lindriga psykiska besvär.
Samtalsmottagning Vårdbolaget Tiohundra

Unga relationer

Hit kan unga upp till 20 år vända sig oavsett om de blir utsatta för våld, är den som utsätter eller är en kompis till någon som blir utsatt/utsätter någon.
Ungarelationer.se

Stödlinjer våld i nära relation

Här tipsar vi om stöd du kan få via telefon.

 

Våld i nära relation – vad är det?

Våld kan förekomma i alla relationer oavsett ålder, kultur, religion, etnicitet och social tillhörighet. Våld och förtryck kan komma i olika skepnader och behöver inte enbart vara fysiskt. Här kan du läsa mer om olika former av våld och förtryck.

Vad är våld i nära relationer? (SKR)

Kontakt
 • Enheten för mottagning och våld i nära relation
 • 0176-710 43 Måndag till fredag 08.30–16.30. Efter kontorstid går det att nå Socialjouren på 08-410 200 40
Senast ändrad: 2023-11-15