Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Installera eller ändra en eldstad

Innan du köper en eldstad ska du fråga dig vad du tänker ha den till. Ska du elda för att det är mysigt och ger trivsel eller är det uppvärmning du behöver?

Vill du ha en eldstad för uppvärmning behöver du en tyngre eldstad med mycket stenmaterial som kan lagra och avge värme länge. En vanlig braskamin kan å andra sidan snabbt bli varm och ge stödvärme kortare perioder.

En braskamin är främst till för trivsel, att använda den för uppvärmning kan medföra en stor brandrisk. Läs mer om hur du eldar säkert hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB): 
Elda i kamin och andra eldstäder (msb.se)

Innan du installerar en eldstad ska du göra en anmälan till oss via vår e-tjänst, så att vi vet att installationen sker på rätt sätt.

Ändra eller installera eldstad

Du som byggherre ansvarar för att installationen blir rätt utförd även om någon annan utför installationen. Du är även ansvarig för att skicka in dokumentation som verifierar att eldstaden är korrekt installerad.

Kontrollen av installationen ska utföras av en person med tillräcklig sakkunskap inom området.

Kontrollen blir även ett bra kvitto till dig på att installationen är korrekt utförd enligt överenskommelse med installatören och att du har fått det du har betalat för.  

Ändra eldstaden

Innan du ändrar en eldstad ska du ta reda på om ändringen väsentligt kommer att påverka brandskyddet för din eldstad.

Åtgärder som kommunen anser kan leda till en ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen kräver en anmälan.

Exempel på anmälningspliktiga åtgärder:

  • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen spis.
  • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, t.ex. från olja till pellets.
Senast ändrad: 2024-03-08