Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Brandskyddskontroll av eldstad

Du som har en eldstad bör kontinuerligt brandskyddskontrollera den. Hur ofta kontrollen ska göras skiljer sig beroende på vilken typ av eldstad du har, vad du eldar i den och hur ofta.

Brandskyddskontroll vid en skorsten.

Syftet med brandskyddskontroll

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Kontrollen innebär att anläggningens funktion och egenskaper ur brandskyddssynpunkt överensstämmer med de krav som gällde när eldstaden först togs i bruk.

Vid brandskyddskontrollen kontrolleras om brandskyddet för eldstaden och skorstenen håller en skälig nivå. Skorstensfejarteknikern gör en bedömning av hur brandskyddet är utformat för att motsvara de brandrisker som finns. Bland annat kontrolleras synliga ytor av din eldstad och tillhörande delar som fläkt och spjäll samt rök- eller avgaskanaler. Vid misstanke om felaktigheter kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning.

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att ha ett skäligt brandskydd. Vid brandskyddskontrollen får du hjälp att se över om något behöver åtgärdas eller ändras för att säkerställa en säker anläggning.

Anläggningen kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperaturförhållanden
  • Tryckförhållanden och täthet
  • Drift och skötsel

Brandskyddskontroll i särskilt fall

En brandskyddskontroll i särskilt fall är något kommunen beslutar om då det finns en risk för att det förekommer en brandfara. Kontrollen görs inte enligt fastställda tidsintervaller och utförs för att säkra att fastighetsägaren ska kunna använda sin anläggning utan risk för brand.

Brandskyddskontroll i särskilt fall kan till exempel beslutas om du som fastighetsägare vill börja använda en oanvänd och okontrollerad eldstad eller efter en eldstadsrelaterad brand. 

Läs mer om

 

Mer information
Kontakt
Senast ändrad: 2023-01-09