Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Ensamkommande barn

Ensamkommande barn och ungdomar är personer under 18 år som söker asyl i landet utan att ha föräldrar eller andra vårdnadshavare i mottagarlandet.

Migrationsverket anvisar vilken kommun som ska ta emot barnet och socialnämnden i kommunen beslutar om lämpligt boende. Den anvisade kommunen ansvarar för att barnet får det stöd och den hjälp som föreskrivs i socialtjänstlagen.

Norrtälje kommun är en anvisningskommun sedan hösten 2010 och har avtal med Migrationsverket kring mottagande av ensamkommande barn.

I första hand placeras de barn som kommer i jour/familjehem men socialförvaltningen i Norrtälje kommun har även en enhet som arbetar med ett stödboende för  ensamkommande barn. Där kan personer i åldrar mellan 16 och 18 år bo. Om individen bedöms ha fortsatt behov av stöd kan denne få bo kvar på stödboendet upp till dess att hen fyller 21 år.

Arbetet med barn och ungdom handlar om att tillgodose deras behov av en trygg livsmiljö, daglig omsorg och stöd. Det handlar även om att aktivt arbeta med barnens och ungdomarnas integrering i det svenska samhället, fokus ska vara att boendestödet ska ge ungdomarna goda kunskaper om det svenska samhället, normer och värderingar.

Verksamhetens mål är att ge de ensamkommande barnen en trygg och lärorik tid med förutsättningar till egen försörjning och delaktighet i samhället.

Verksamheten delfinansieras av statliga medel från Migrationsverket.

Senast ändrad: 2022-03-07