Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Budget- och skuldrådgivning

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan erbjuda dig råd och stöd om du har ekonomiska problem. Det kan innebära allt från ett telefonsamtal till en långvarig kontakt med ett aktivt förändringsarbete för att tillsammans med dig hitta lösningar på dina ekonomiska problem och sträva mot en ekonomisk rehabilitering.

Budgetrådgivning är i första hand inriktad på att du ska klara av din ekonomi på lång sikt. En budgetrådgivning leder ofta till att vi gör en hushållsbudget. Skuldrådgivningen syftar till att reda ut vilka skulderna är och försöka finna en väg ut ur skuldsättningen. Det är viktigt att du redovisar alla skulder och inte glömmer bort någon skuld.

Du som söker kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare måste vara beredd på att det kan ta tid och kräver mycket arbete av dig att tillsammans med budget- och skuldrådgivaren reda ut en komplicerad ekonomi. 

Vad du kan få hjälp med av budget- och skuldrådgivare

  • Skapa en hushållsbudget
  • Få en överblick över din ekonomi och dina skulder
  • Budget- och skuldrådgivning
  • Stöttning med att upprätta avbetalningsplaner och andra frivilliga lösningar för dig som inte uppfyller kraven för skuldsanering
  • Stöttning vid en ansökan om skuldsanering och under skuldsaneringsprocessen
  • Information

Till intresseanmälan för budget- och skuldrådgivning

Vad är skuldsanering?

Du som är mycket svårt skuldsatt och har en dålig ekonomi finns möjligheten att ansöka om skuldsanering. Med skuldsanering menas att om du är svårt skuldsatt kan du under vissa förutsättningar befrias från att betala dina skulder helt eller delvis. Ett av grundkraven för att få skuldsanering är att du inte kan betala dina skulder på många år.

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden som prövar om du uppfyller lagens krav för att få skuldsanering. På webbplatsen kan du även göra en ansökan om skuldsanering med hjälp av ditt BankID.

Skuldsanering (kronofogden.se)

Budgetkalkylten (konsumentverket.se)

Kontakt
Kontakt
Senast ändrad: 2023-10-03