Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Så ansöker du om biståndsbedömd insats

Så ansöker du om biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen, SOL, och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. 

Du ansöker om en biståndsbedömd insats genom att skicka in en ansökan där du beskriver ditt eller dina barns behov. Det är Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) som tar emot din ansökan. En biståndshandläggare utreder din ansökan. När sedan utredningen är klar skickas ett beslut hem till dig per post.

Ansökan om biståndsbedömda insatser

Du kan antingen ansöka digitalt via vår e-tjänst eller skriva ut ansökningsblanketten och skicka in den med post. Du når både e-tjänst och blanketter genom länken.

Ansökan om stöd enligt SOL och LSS

Behöver du hjälp?

Detta kan du ansöka om

Du kan ansöka om följande biståndsbedömda insatser: 

LSS

 • Avlösarservice i hemmet
 • Bostad för vuxna med särskild service
 • Daglig verksamhet
 • Familjehem och bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Kontaktperson
 • Korttidsvistelse utanför hemmet
 • Korttillsyn för skolungdom över 12 år
 • Ledsagarservice
 • Personlig assistans
 • Rådgivning och personligt stöd

Socialpsykiatri

 • Boendestöd
 • Bostad med särskild service
 • Daglig sysselsättning
 • HVB-placering
 • Kontaktperson
 • Ledsagning
 • Trapphusboende/Stödboende

Äldreomsorg

 • Hemtjänst
 • E-hemtjänst (nattillsyn och GPS-larm)
 • Korttidsboende
 • Trygghetslarm
 • Äldreboende/särskilt boende
 • Dagverksamhet
 • Kontaktperson

Avslut eller uppehåll av biståndsbedömd insats

Önskar du avsluta eller uppehåll av en biståndsbedömd insats ska du meddela Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje det. Fyll i blanketten och skicka den till kommunalförbundet.

Avslut eller uppehåll av biståndsbedömd insats

Blanketten skickas till:

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Box 801
761 28 Norrtälje

Överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det. 

Så överklagar du

Du skickar din överklagan till kommunalförbundet (adress nedan) som i sin tur skickar det vidare till förvaltningsrätten. På Sveriges Domsstolars webbsida finns beskrivning och tips på hur du gör:
Överklaga beslut enligt LSS - Sveriges Domstolars webbsida

Överklagan skickar du per post till:

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Box 801
761 28 Norrtälje 

Senast ändrad: 2023-08-09