Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Arbeten på gator, torg och parker

Här kan du se vilka större gatu- och vägarbeten som pågår eller planeras i Norrtälje kommun och som kan innebära  bland annat trafikstörningar, avstängning av gata eller svårigheter att komma fram på trottoarer.

Här finns även information om annan begränsning i framkomlighet på grund av arbeten med vägar och gator, samt information om större arbeten med de parker, planteringar eller grönområden som vi ansvarar för. 

Norrtälje

 • Delar av Stora Brogatan är avstängd

Stora Brogatan är avstängd mellan Kyrkogatan och Hantverkaregatan. Arbetet som pågår är Norrtälje stads stenprogram där man kommer stensätta delar av centrum med smågatsten. Arbetena beräknas pågå mellan v.24-29.

 • Asfaltsarbeten på Drottning Kristinas väg

Under v.26 kommer det att vara asfaltsarbeten på Drottning Kristinas väg mellan Bolkavägen och Ängsgatan.

 • Markarbeten vid Västra vägen

Under veckorna 23 – 26 kommer markarbeten att ske mellan Sandkilen och Vigelsjö (se karta, länk nedan). Åtgärderna är kopplade till bygget av Västra vägen, och innebär att vissa delar som tillhör vatten- och avloppsnätet rättas till för att få en bättre funktion.
Se området här...

 • Arbeten på Sjötullstorget

Färdigställandet av Sjötullstorget pågår och nu görs de sista arbetena på Solsnäckan inför invigningen den 11 juni kl 11.30.

 • Projekt Fridstorpsgatan

Arbete av en ny gång- och cykelbana i befintlig gatusektion med ny förbättrad belysning längs med Fridstorpsgatan och del av Floragatan från Roslagsgatan och fram till Bältartorpsgatan i Norrtälje. Projektet blir en viktig länk i att säkerställa säkrare skolvägar och innefattar nödvändiga åtgärder för anläggandet av gång- och cykelbanan och dess anslutningar och en teknisk standardhöjning. Arbetet kommer igång i maj och avslutas i augusti 2019.

 • Projekt "gamla badhuset" kv. Uttern

Längs gångytan vid ledmuren i Kv. Uttern är det stabilitetsproblem med sättningar och ras, idag är det en begränsning av ytan på max 2 ton. Ledmuren vars livslängd har passerat kommer vi ersätta med en ny mur.
Status i dagsläget är att detaljprojekteringen är gjord för etapp 1 (västra sidan från Badhusbron), pga VA problematiken på östra sidan så är projektet nu pausat. Preliminär tidplan är att gemensamt med VA starta projektet under hösten 2019.

 • Projekt Kvarngårdsparkeringen samt murar Norrtälje ån

Kvarngårdsparkeringen är i ett dåligt skick med stabilitetsproblem över hela ytan, idag är parkeringen begränsad till max 2 ton. Tydliga sättningar av ledmuren mellan lilla bron och Kvarngårdsbron.
Status i dagsläget är att detaljprojekteringen pågår för fullt, annonsering av förfrågningsunderlag är satt till juli-19. Byggstart september i år och ett preliminärt färdigställande våren 2021.

 • Ombyggnad av gångbanor på Knutbyvägen/Fågelsångsvägen

Norrtälje kommun håller på att bygga om gångbanan till gång- cykelväg på Knutbyvägen som övergår till Fågelsångsvägen mellan Tomtevägen och Utvägen.
Även ny belysning för gata och gång/cykelväg kommer att sättas upp utmed denna sträcka i samband med arbetet.
Påverkan för de boende kommer att pågå under vintern 2018/19 slutdatum sommaren 2019.

 • Åtgärder för Societetsparken

Övervakningen pågår med kontroll av grundvatten- portrycksnivåer, samtidigt kotrolleras området med mätpunkter för markrörelser. Arbetet kommer pågå under 2019-20, för att sedan utredas ytterligare vilka åtgärder som bör göras för att upprätthålla parkens användning.
Området "hagen" är nu totalavstängt med hänseende på mätresutaten som povisat ytterligare sättningar och markrörelser. Beslut är nu taget att projektera fram handlingar för åtgärder att förhindra den ökade skredrisken, vintern 19/20 beräknas projekteringen färdigställas.
Beslut tas sedan för utförande- byggarbeten under 2020.

 • Esplanaden, Norrtälje

Byggarbete vid Esplanaden. Arbetsområdet sträcker sig från korsningen Stockholmsvägen till busshållplatsen strax efter Smedjegatan och en del av Trädgårdsgatan. Vi bygger klart i området kring gamla badhuset, delar av Esplanaden och å-rummet. Och nu är parkeringen vid polishuset öppnad.
Läs mer om Esplanaden/gamla badhuset här

Rimbo

 • Ny parkeringsplats för Mullevallen i Rimbo

Gatu- och parkavdelningen kommer att bygga ny parkering på Nybodavägen samt en gång och cykelväg för att underlätta parkering till Mullevallen och förbättra gång och cykelvägnätet mellan områdena. Den nya parkeringen och gång/cykelvägen kommer också att belysas. Under byggtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet för trafiken på Nybodavägen och anslutande gång och cykelvägar. Just nu kvarstår en del skyltning, men för övrigt är projektet slutfört.

Hallstavik

 • Centrumtorget i Hallstavik

Ombyggnationen av centrumtorget i Hallstavik har gått in i sitt slutskede. Återstår är planteringarna, gjutning och uppsättning av fontän, sätta ut parkbänkar, papperskorgar och cykelställ. Invigning av det nya torget var den 22 maj och var väldigt välbesökt och uppskattat.
Läs mer om centrumtorget i Hallstavik

Till Trafik & stadsplanering
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.