Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Arbeten på gator, torg och parker

Här kan du se vilka större gatu- och vägarbeten som pågår eller planeras i Norrtälje kommun och som kan innebära  bland annat trafikstörningar, avstängning av gata eller svårigheter att komma fram på trottoarer.

Här finns även information om annan begränsning i framkomlighet på grund av arbeten med vägar och gator, samt information om större arbeten med de parker, planteringar eller grönområden som vi ansvarar för. 

Norrtälje

 • Arbeten i hamnen kommer påverka trafiken på bl a Vegagatan

Från och preliminärt den 28/10 kommer trafiken att påverkas i närheten av hamnenområdet då flera byggnationer är i gång. Detta gäller bland annat Vegagatan. Framkomligheten blir begränsad för gående. De kommer att hänvisas till norra gångbanan mellan Bältatorpsgatan (musikskolan) och Hamnvägen.
Busshållplatsen vid Hamnvägen på linje 656 mot Grind dras in och hållplatsen Brännässkolan  flyttas ca 50 m västerut i båda riktningarna.
Även biltrafiken påverkas. Del av Vegagatan smalnas av och trafiken kommer att styras med trafiksignaler.

 • Arbeten i Kvisthamra

Under v.42 kommer det att förekomma arbeten i Kvisthamra för att åtgärda dagvattnet.

 • Arbete på parkeringen hörnet Tullportsgatan/Stockholmsvägen

På grund av arbeten på parkeringen kommer 25 p-platser att stängas av och platsen för funktionshindrade flyttas från östra sidan till västra. Utöver det kommer även 8 p-platser tillfälligt tas bort från kantstensparkeringen på Tullportsgatan. Arbetet är planerat att starta v. 40 och fortgå en till två veckor efter start. Eventuellt kan stensättning ta lite längre tid.

 • Arbeten på Roslagsgatan och Sjötullstorget

På grund av att trädet vid Roslagsgatan/Sjötullstorget inte mår så bra och att det därför är risk för ras kommer gångbanan att fortsatt vara avstängd.

 • Arbete korsningen Stora Brogatan/Hantverkaregatan.

Under vecka 39 påbörjas arbetet med korsningen Stora Brogatan/Hantverkaregatan. Det beräknas ta ca tre veckor att färdigställa. Åtgärder som utförs är bl.a. att jämna ut gångbanan utanför entrén till Nordea, som i dagsläget lutar nästan 20 grader och gör det svårt för personer med rullator att passera. Ett upphöjt övergångsställe kommer att anläggas över Hantverkaregatan i en ansats att få ner hastigheten på fordon som färdas mot korsningen västerifrån, d.v.s. från bussterminalshållet. Under arbetets gång kommer delar av korsningen vara avstängd, vilket innebär att man inte kommer att kunna svänga höger ner på Stora Brogatan om man kommer från Hantverkaregatan. De fordon som har ärenden till Stora Torget och Posthusgatan hänvisas att färdas in mot korsningen rakt norrifrån via Stora Brogatan.

 • Projekt "gamla badhuset" kv. Uttern

Längs gångytan vid ledmuren i Kv. Uttern är det stabilitetsproblem med sättningar och ras, idag är det en begränsning av ytan på max 2 ton. Ledmuren vars livslängd har passerat kommer vi ersätta med en ny mur.
Status i dagsläget är att detaljprojekteringen är gjord för etapp 1 (västra sidan från Badhusbron), pga VA problematiken på östra sidan så är projektet nu pausat. Projektering pågår fortfarande i samordning med VA-avdelning. Byggstart meddelas senare.

 • Projekt Kvarngårdsparkeringen samt murar Norrtälje ån

Kvarngårdsparkeringen är i ett dåligt skick med stabilitetsproblem över hela ytan, idag är parkeringen begränsad till max 2 ton. Tydliga sättningar av ledmuren mellan lilla bron och Kvarngårdsbron.
Status i dagsläget är att detaljprojekteringen pågår för fullt, annonsering av förfrågningsunderlag är satt till juli-19. Byggstart meddelas senare och ett preliminärt färdigställande beräknas till våren 2021.

 • Åtgärder för Societetsparken

Övervakningen pågår med kontroll av grundvatten- portrycksnivåer, samtidigt kontrolleras området med mätpunkter för markrörelser. Arbetet kommer pågå under 2019-20, för att sedan utredas ytterligare vilka åtgärder som bör göras för att upprätthålla parkens användning.
Området "hagen" är nu totalavstängt med hänseende på mätresultaten som påvisat ytterligare sättningar och markrörelser. Beslut är nu taget att projektera fram handlingar för åtgärder att förhindra den ökade skredrisken, vintern 19/20 beräknas projekteringen färdigställas.
Beslut tas sedan för utförande- byggarbeten under 2020.

Rimbo

 • Arbeten längs med banvallen

Den närmsta veckan pågår arbeten längs med banvallen i Rimbo mellan Rimbo ridhus och norrut fram till Liestavägen. Framkomligheten kan bitvis vara begränsad.
 

Hallstavik

 • Byte av belysning på Magistervägen.

Belysningen på Magistervägen byts ut under hösten. Förutom ny belysning schaktas sträckan upp och ny kabel förläggs mellan stolparna då det finns ett antal kända kabelfel som samtidigt åtgärdas.

 • Projekt Hallstabron/åtgärder runt busstationen

Broreparation av Hallstabron med utbyte av östra fogen samt broisolering startar hösten-19.
Trygghetshöjande åtgärder under bron samt vid busstation som belysning och ny gestaltning utförs under hösten 2019.

Till Trafik & stadsplanering
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.