Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Arbeten på gator, torg och parker

Här kan du se vilka större gatu- och vägarbeten som pågår eller planeras i Norrtälje kommun och som kan innebära  bland annat trafikstörningar, avstängning av gata eller svårigheter att komma fram på trottoarer.

Här finns även information om annan begränsning i framkomlighet på grund av arbeten med vägar och gator, samt information om större arbeten med de parker, planteringar eller grönområden som vi ansvarar för.

 • Hinderbana i Rimbo
  Nästa vecka (v.50) startar anläggandet av en hinderbana vid Långsjön i Rimbo. Hinderbanan är 100 m lång och innehåller 9 st olika utmanande hinder i trä. Hinderbanan beräknas stå klar lagom till det nya året. Typer av hinder: Repstege, Balansbom, Hindervägg, Över/under, Däck, Klätternät, Kryphinder, Labyrint och Repklättring.
     
 • Avstängning av Danskes gränd
  Från och med den 3/12 och till den 10/12 kommer Danskes gränd vara avstängd för genomfart. Skyltning för omledning av trafiken kommer att finnas. 
     
 • Arbete med kantsten
  Västra sidan av Roslagsgatan mellan Östra Rögårdsgatan och kyrkogatan ska få kantsten och det här planeras att starta vecka 49 och beräknas vara klart under vecka 50. Ett körfält hålls öppet.
 • Ny parkeringsplats för "Mullevallen i Rimbo
  Gatu- och parkavdelningen kommer att bygga ny parkering på Nybodavägen samt en gång och cykelväg för att underlätta parkering till Mullevallen och förbättra gång och cykelvägnätet mellan områdena. Den nya parkeringen och gång/cykelvägen kommer också att belysas. Under byggtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet för trafiken på Nybodavägen och anslutande gång och cykelvägar. Arbetena startar vecka 48 och beräknas avslutas vecka 8 2019.
    
 • Ny beläggning på trottoarerna på delar av Stora Brogatan

  Norrtälje kommun skall byta beläggning på trottoarerna på del av Stora Brogatan sträckan är mellan Kyrkogatan och Hantverkargatan arbetet kommer att pågå under vintern 2018/19.
  Se mer här...

 • Ombyggnad av trottoarer på Knutbyvägen/Fågelsångsvägen

  Norrtälje kommun håller på att bygga om trottoaren till gång- cykelväg på Knutbyvägen som övergår till Fågelsångsvägen mellan Tomtevägen och Utvägen.
  Även ny belysning för gata och gång/cykelväg kommer att sättas upp utmed denna sträcka i samband med arbetet.
  Påverkan för de boende kommer att pågå under vintern 2018/19 slutdatum är svårt att ange eftersom slutlig asfaltering kommer ske till våren 2019.

 • Broreparation Lilla brogatan, Norrtälje
  Måndag 5/11 startas arbetet med reparation av bron lilla brogatan, bron är i ett stort behov av reparation. Arbeten som måste utföras är utbyte av båda brofogarna samt omisolering av bron. Under den tiden kommer bron att vara totalavstängd för biltrafik medan gång- och cykeltrafik kommer kunna passera, dock inte när vattenbilningsarbeten pågår och ej heller vid omisolering av bron. Arbeten kommer att avslutas första kvartalet 2019.
    
 • Utredning av markstabiliteten i Societetsparken fortsätter
  Övervakningen pågår med kontroll av grundvatten- portrycksnivåer, och nu kompletteras området med mätpunkter för markrörelser. Arbetet kommer pågå under 2019, för att sedan utredas ytterligare vilka åtgärder som bör göras för att upprätthålla parkens användning.
     
 • Ny väg vid Norrtälje badhus
  Infarten upp mot badhuset och Södra Bergen är fortsatt avstängd och vi räknar med att vara färdiga under början av december beroende på väderleken. Förseningar har uppstått p.g.a. att man dels har påträffat berg i marken där nya brunnar ska placeras, dels upptäckt att en del befintliga brunnar var i stort behov av utbyte, vilket har medfört stillestånd i arbetet p.g.a. leveranstider på måttbeställda betongdelar. Under vecka 45 kommer delar av körbanan i Gustav Adolfs väg vara avstängd då man måste sätta om kantstenslinjen för att passa in den mot infarten upp mot Södra Bergen.
  Läs mer om nya vägen vid Norrtälje badhus.
    
 • Esplanaden, Norrtälje
  Byggarbete vid Esplanaden. Arbetsområdet sträcker sig från korsningen Stockholmsvägen till busshållplatsen strax efter Smedjegatan och en del av Trädgårdsgatan. Trafiken kommer under arbetets gång att hänvisas österut förbi arbetsplatsen via Trädgårdsgatan och Lasarettsgatan. Följ anvisande orange pil. Enkelriktningen av Esplanaden gäller från och med vecka 32. Vi bygger klart i området kring gamla badhuset, delar av Esplanaden och å-rummet.
  Läs mer om Esplanaden/gamla badhuset här...
    
 • Centrumtorget i Hallstavik
  Ombyggnationen av centrumtorget i Hallstavik går nu in i sitt slutskede. Tidplanen är att vi ska påbörja och färdigställa etapperna 7, 8 och 9 till den 14/12 och ha en invigning av torget den 17/12.
  Läs mer om centrumtorget i Hallstavik
Till Trafik & stadsplanering
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.