Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Nya gång- och cykelvägar i Hallstavik och Norrtälje

8 april 2024

Under hösten och vintern har gatu- och parkenheten anlagt gång- och cykelvägar i Hallstavik och Norrtälje.

En nygjord gång- och cykelväg i Hallstavik med bommar som stänger av så att bilar inte kommer in.

Under hösten och vintern har gatu- och parkenheten anlagt gång- och cykelvägar i Hallstavik, längs med Lindvägen och på två stigar som sammanbinder Dianavägens vändplats med den befintliga gång- och cykelvägen som går förbi utegymmet, samt i Norrtälje där Solbacka har fått nya sträckningar längs Planetvägen och mellan Asteroidvägen och Jupitervägen.

Gatu- och parkenheten har även breddat gångbanan längs en del av Gustav Adolfs väg och längs med Stegelbäcksgatans södra sida, utmed kyrkogården, har gångbanan breddats till gång- och cykelbana och två av passagerna vid trafikljusen har fått separata övergångar för fotgängare och cyklister.

Asfaltering av dessa ytor sker i flera etapper under våren där flera av ytorna redan fått det undre lagret av asfaltsgrus på plats. Fram till dess att det övre lagret, det så kallade slitlagret (det översta lagret), läggs så kommer anläggningarna att endast se delvis färdiga ut. Det kommer att saknas några centimeter upp till toppen på kantstenen och vid passager över körbanor blir det även där en liten kant på några centimeter att ta sig över och som kan upplevas lite besvärligt för den som går med barnvagn eller rullator.

Det är även planerat för linjemålningar, vilket är det allra sista vi gör i färdigställandeskedet. Det finns i nuläget inga exakta datum för färdigställande vad gäller de gång- och cykelbanor som löper längs med körvägar men från och med vecka 16 kommer i tur och ordning Lindvägen, Planetvägen, Stegelbäcksgatan och Gustav Adolfs väg att asfalteras, ett arbete som fortgår under våren.

För dig som vill veta mer

På våra sidor om trafik, gator och parker kan du bland annat läsa om parkeringar, vägarbeten, se alla våra parker och lekplatser, utegym och allt för båtlivet. 
Trafik, gator & parker