Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Norrtälje kommun har tagit fram en parkeringsstrategi för Norrtälje stad i samverkan med handlare, fastighetsägare och exploatörer.

Norrtälje stad växer kraftigt och flera nya stadsdelar planeras. Norrtälje stad går från karaktären av en tätort till att bli en stad vilket ställer krav på nya typer av parkeringslösningar och en parkeringspolitik som styr mot ett hållbart resande.

En högre exploateringsgrad innebär ofta både tekniska och ekonomiska svårigheter att ordna med parkering inom den egna fastigheten och nya lösningar för att ordna parkering behövs som gör bostadsbyggandet mer kostnadseffektivt och samtidigt bidrar till en ekonomisk och ekologisk hållbar stadsplanering.

Parkeringsstrategin syftar till att stödja kommunens ambitioner om att bygga stad genom att möjliggöra en högre exploateringsgrad och tätare bebyggelse i balans med andra stadskvaliteter och attraktiva livsmiljöer som exempelvis mötesplatser, torg och grönytor. 

Parkeringsstrategin är avgränsad till Norrtälje stad och har utarbetats tillsammans mellan kommunen, stadens handlare och exploatörer. Syftet är att ha en gemensam syn på hur parkering ska hanteras som möjliggör en attraktiv och lättillgänglig stadskärna samt ha ett parkeringstal för bostäder och verksamheter som gör det möjligt att uppskatta parkeringsefterfrågan i nybyggda hus och samtidigt främja människors tillgänglighet inom samtliga trafikslag.

Senast ändrad: 2015-06-08
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.