Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Sociala Noden – plats för gemenskap, träning, lek och parkering.

Bild: Semrén & Månsson Arkitekter AB

Vad byggs här?

Den ”Sociala noden” är belägen mitt i Lommarstranden och erbjuder bland annat de boende sociala ytor för gemenskap, lek, träning och parkering. En samfällighetsförening kommer att ombesörja drift och underhåll av byggnaden.

Hur ser tidsplanen ut?

Noden ska stå klar när den planerade tillfälliga parkeringen inte längre räcker till.

Vem bygger?

Delaktiga i uppförandet av Noden är OBOS Kärnhem AB, Credentia AB, Magnolia Bostad AB, Lommarskogen Utveckling AB samt Norrtälje Kommun.

Kontakt
Senast ändrad: 2022-12-22