Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Konst i ån 2023

Information om Konst i ån 2023

Årets Konst i ån har temat Rännil som tar avstamp i ett citat från filosofen och författaren Hanna Arendt. Sju konstnärer ställer tillsammans ut elva verk, och de har utgått från att politiska frågor är alltför viktiga att lämnas enbart åt politiker.

Årets tema, Rännil, tar avstamp i ett citat från filosofen Hanna Arendts essäsamling Men in Dark Times, där författaren menar att politiska frågor är alltför viktiga att lämnas enbart åt politiker. Med detta uppmanar hon indirekt oss alla att betänka och agera ansvarsfullt.

Curator för årets utställning är Anna Viola Hallberg från Björkö konstnod, på uppdrag av Norrtälje konsthall. 

Text om Konst i ån – Rännil

Samhället behöver sina strömningar av tankar som ständigt prövas och omförhandlas. Norrtäljeån står som en metafor för samhället. Tillflöden gör ån levande, konsten ger skärpa åt fenomen som vi kanske inte fullt förmår att omfamna. Kanske drar vi på smilbanden, kanske skaver det och vi drabbas av förvåning, rädsla, skuld, ilska eller genans. Varje flod, varje å har sina rännilar. Sinar de upphör ån att vara livgivande.

Verken förhåller sig till det som får oss att inte stelna, utan snarare öppna upp sinnet och ta tag i det som är väsentligt för att bli de bästa jag/vi som det går att vara. De utgör en ansats att gestalta systemkollapsens avtryck, samtidigt som de sträcker ut en hand och bjuder in till att stanna upp vid ån.

De aktiverar platsen och tanken, vilket förstärks genom guidade vandringar, performance och picknickar. Med denna ingångspunkt nås även pågående processer kring minne, förlust, skevhet och sårbarhet. Detta sker i en kontext av samhörighet och empatiskt ”lyssnande”. Konstverken genomsyras av att ta plats som politisk och filosofisk kraft i samhället.

Konst i ån – Rännil, uppmanar oss att reflektera över det egna, förhandlingar som sker i rummen mellan det personliga och det gemensamma. Men hur ser förhandlingen ut då vi delar samhället i vår olikheter? Kanske någon vill backa ända till Aristoteles dygdetik – rättrådighet, tapperhet, klokhet och måttfullhet, medan andra kliver in i samtalet via den dissonans som verken frammanar genom att ta stöd i positioner kring affektteori och aspekter av ”becoming”.

Skriven av Anna Viola Hallberg, konstnärlig ledare för Rännil – Konst i ån 2023.

Om årets konstverk

De nio utvalda konstverken belyser olika ämnen och lyfter upp platser kring å-rummet som betraktaren kanske inte tidigare uppmärksammat. Utställningen innehåller flera olika material, uttryck och innehåll som skulpturer och installationer. Varje konstverk står för sig själv och bär på en egen berättelse och identitet.

Deltagande konstnärer

Ami Skånberg, Edka Jarząb, Belinda Moren, Melissa Vandenberg, Ekaterina Sisfontes, Jonas Liveröd, Patrik Qvist.

QR-koder

Alla konstverk har en skylt med information om konstverket. På skyltarna finns en QR-kod som leder till Konst in åns webbplats där det finns en guidad visning samt bildmaterial. Det kommer att finnas broschyrer om utställningen på Turistbyrån, konsthallen och på alla bibliotek i Norrtälje kommun.

Konst i ån KIDZ

För barn finns Konst i Ån KIDZ. Alla barn kan låna en ryggsäck från konsthallen. Ryggsäcken innehåller material och så kan familjen vandra tillsammans längs ån och se, undersöka och göra – Konst i Ån KIDZ.

Välkommen till Konst i ån 2023

Detta är en av flera delar i Konst i ån 2023.

Alla delar och mer info om Konst i ån 2023

Senast ändrad: 2023-06-16