Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Konst i Ån 2022

På den här sidan hittar du allt om årets utställning i Norrtäljeån – Konst i Ån 2022. Utställningen pågår 1 juli – 14 augusti.

Om Konst i Ån 2022

Utställningen startades som ett konstnärsdrivet projekt år 2002 och drivs sedan 2014 i Norrtälje Konsthall, Norrtälje kommuns regi. Utställningen äger rum i och i anslutning till Norrtäljeån som rinner genom Norrtäljes innerstad ut i Östersjön. Konst i Ån pågår 1 juli – 14 augusti. 

Guidade visningar av Konst i Ån

Följ med på en guidad visning av årets Konst i Ån. Vi möts i korsningen Trädgårdsgatan/Lasarettsgatan. Visningen tar cirka 1 timme. Fri entré.
Visningar är varje tisdag och fredag klockan 12.15–13.15.

Norrtälje 400

I år är det 400 år sedan dåvande kung Gustav II Adolf gav Norrtälje stadsprivilegier. Årets Konst i Ån vill belysa och ställa frågor kring hur olika äldre berättelser och historiebeskrivningar om staden kan påverka dess framtid. En historiebeskrivning i traditionell bemärkelse är oftast linjär och går från A-Ö. Hur kan olika konstnärliga processer öppna upp till förändring, samtal om staden och ett alternativ till den traditionella historiebeskrivningen?

De nio utvalda konstverken belyser olika ämnen och lyfter upp platser kring å-rummet som betraktaren kanske inte tidigare uppmärksammat. Utställningen innehåller flera olika material, uttryck och innehåll som skulpturer och installationer. Varje konstverk står för sig själv och bär på en egen berättelse och identitet.

Deltagande konstnärer

Totalt deltar 10 konstnärer och i år följer utställningen en längre sträcka än tidigare. De deltagande konstnärerna är: Ina Eriksson, Leyun Wang, John Maclean, Linda Shamma, Melanie Wiksell och Aski Dahl, Mattias Bäcklin, Åsa Stjerna, Jan Carleklev, Sophi Vejrich.

Årets verk och konstnärer

1. Ina Eriksson

How to make a new story

Klicka här för att lyssna på en ljudguidning av verket

Tar avstamp vid Gallbron nära Norrtälje Lasarett och i existentiella/relationella relationer.

Lasarettet stod inflyttningsklart 1897, en del inrättades som ett led i att kunna möta upp det stora behovet av att vårda människor med psykisk ohälsa då Norrtälje hade störst antal människor med psykisk ohälsa i hela Stockholms län. Varför? Vad är att vara psykisk sjuk?  Det är en fråga lika högaktuell då som nu.

Verket är en metafor för att "LÄR MIG LEVA/LÄR OSS LEVA". Att bygga nya minnen, nya bilder på näthinnan. Att tåla sig själv i relation till andra, att kunna vara närvarande i sig själv och samtidigt vara närvarande tillsammans med andra.

Med en förhoppning att vi ska bli så pass stora och trygga så att vi blir förmögna till att ta hand om den andre innan oss själva.

Vi utvecklar tidigt i våra liv "överlevnadsstrategier" för att hantera våra oundvikliga "primära sår", strategier som till en början är livsnödvändiga men som över tid alltmer tappar sin funktion och endast skadar oss. 

"AWAY MOVE" = Inre/yttre beteenden där vi klamrar oss fast i svåra känslor/i det som besvärar oss/styr oss och som tar oss allt längre ifrån det liv vi vill leva.

Men genom att "TÅLA OSS SJÄLVA" blir vi förmögna till att vara i kontakt med "NU" våra behov/tankar/känslor, fånga och göra det konkret = "TOWARDS MOVE" trots rädslor och det som skaver.

Ju bättre vi klarar det, desto vitalare och meningsfullare liv vi får.

2. Leyun Wang

Den undflyende tiden

Klicka här för att lyssna på en ljudguidning av verket

Panta rei – allt flyter och förändras med tiden. Kvarnen för vapentillverkning ersattes av mjölkvarnen som inte heller den står kvar idag.
Men platsens minne lever vidare och gör sig påmind, även om vi inte alltid är medvetna om det.

3. John Maclean

Robot Politics

Klicka här för att lyssna på en ljudguidning av verket

Verket presenterar en serie alltför förenklade
slagord på temat ”historia”, ”framtiden”, ”fakta”
och ”fiktion” som har möjlighet att justeras av
allmänheten för att omedelbart bli motsatsen.

4. Linda Shamma

På resande fot

Klicka här för att lyssna på en ljudguidning av verket

På en av stenarna i år ser vi en sjöstjärna.
Eftersom vi inte tidigare sett sådana i Norrtäljeån kan vi anta att denna rest hit från en annan plats. Om den resan varit lång eller kort vet vi inte.

5. Aski Dahl & Melanie Wiksell

Slagved

Klicka här för att lyssna på en ljudguidning av verket

Vattnet som kraftkälla har genom tiderna förenat
människa och natur. Åns flöde genom staden är
en livsnerv, som också har reglerat förutsättningar
för verksamheter och vardagsliv. Slagved står i
nära anslutning till var den lokala produktionen av
vadmalstyg förr bedrivits med stampverk.

6. Mattias Bäcklin

Växlande molninghet över Skarvö

Klicka här för att lyssna på en ljudguidning av verket

Skarvön med dess grafiskt strikta och
storslagna scenografi utgör en fond till ett drama regisserat till viss del av våra
fördomar men främst av skarvens
särartade karaktär och dess spillnings höga näringshalt som dödat träden och förvandlat dem till vita pelare.

7. Åsa Stjerna 

Vattnets väsen

Klicka här för att lyssna på en ljudguidning av verket

Informationen om Norrtäljeån har översatts
till tre toner som förändras i tonhöjd
proportionerligt med uppmätt data.
Tillsammans bildar de en föränderlig
treklang som gör vattnets föränderliga
väsen hörbart.

8. Sophi Vejrich

Master of the Winds

Klicka här för att lyssna på en ljudguidning av verket

Hon är Mästaren av Vinden,
Hon får luften att bli till vindar genom sitt flöjtspelande
En ödesgudinna, en norna, ett förebådande av olyckor.

9. Jan Carleklev

Med svenska björns sälkör
[aemph] Lyssnar [eufti] du

Klicka här för att lyssna på en ljudguidning av verket

Det är sånger om förlorade livsmiljöer,
om orättvis behandling och vilka knep
som måste till för att lösa livspusslet
där ute bland skären.

Konst i Ån KIDZ

För barn finns Konst i Ån KIDZ. Alla barn kan låna en ryggsäck från konsthallen. Ryggsäcken innehåller material och så kan familjen vandra tillsammans längs ån och se, undersöka och göra – Konst i Ån KIDZ.

Övrigt

Det finns även QR-koder på skyltarna som är placerade vid respektive verk. QR-koderna leder till Konst in Åns webbplats där det finns en guidad visning samt bildmaterial. Det finns broschyrer om utställningen på Turistbyrån och konsthallen, samt på webbsidan.

 

Senast ändrad: 2022-08-26