Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Konst i Ån 2020

På den här sidan hittar du allt om årets utställning i Norrtäljeån: Konst i ån 2020.

Kartan till Konst i ån 2020

För dig på plats vid ån: Guidning till konstverken

På grund av rådande situation med coronapandemin, erbjuder Norrtälje kommun i år digitala guidningar till Konst i ån.

Här är konstpedagogen Jimmy Gustafssons guidningar till respektive konstverk. Länkarna nedan går till kommunens Youtubekanal.

För dig som stannar hemma: Komplett guidning av Konst i ån

Följ med och njut av Konst i ån hemifrån! Filmen innehåller en gedigen guidning av konstpedagog Jimmy Gustafsson och motsvarar de visningar vi i vanliga fall har ett par gånger i veckan. 

Konstnärerna berättar själva om sina verk

Årets tema i Konst i ån: Antropocen

Utställningen startades som ett konstnärsdrivet projekt år 2002 och drivs sedan 2014 i Norrtälje Konsthall, Norrtälje kommuns regi. Utställningen äger rum i och i anslutning till Norrtäljeån som rinner genom Norrtäljes innerstad ut i Östersjön.
Utställningens tema är Antropocen där konstnärerna utifrån en gemensam text förhåller sig till textens innehåll och platsen i sina gestaltningar. Utställningen innehåller flera olika material, uttryck och innehåll.

Antropocen är en föreslagen geologisk epok vanligen avseende tidsperioden efter cirka 1800, under vilken människan har utgjort en betydande faktor i förändringen av jordens geologi, klimat och ekosystem.
Vår tids antropocena frågor visar hur allt hänger ihop, att mänskligheten samexisterar med organismer och ekosystem och att vi inte kan skilja på natur och kultur.

Utifrån det geologiska begreppet antropocen tar Konst i Ån upp frågor om vår egen tidsperiod. Samtidskonsten har under lång tid ställt frågor kring politik och filosofi. Hur kan konsten få oss att tänka på världen på ett annat sätt och samtidigt få oss att reflektera kring begreppen som natur, kultur, dess historia och framtid? Antropocen startades under den industriella revolutionens tidigaste fas där människan har kommit att lämna eviga spår på planeten. Konsekvenser av mänsklighetens aktiviteter har förändrat planeten i stor utsträckning att vi nu trätt in i en ny geologisk era.

2020 undersöker konst i ån vilken roll samtidskonsten kan fylla i människans tidsålders största fråga.
Deltagande konstnärer är: Susanne Vollmer, Ebba Bohlin, Oscar Furbacken, Hanna Ljungh, James Webb , Helen Edling och László Fehér.

Årets verk och konstnärer 

1. Hannah Ljungh

Hanna Ljunghs konstverk i Konst i ån 2020.Curiosity Cabinet (copper 7.5 kg): You, me, rock, mountain - commodities of the quantified universe (Copper Population)

Ordet kuriosakabinett leder tankarna bakåt i tiden, till renässansens samlingar av exotiska föremål från naturen. Hanna Ljunghs kabinett presenterar dock varken uppstoppade djurhuvuden eller enhörningshorn. Istället innehåller de metaller och mineraler som i vår tid utvinns för att tillverka batterier, informationsöverförande kablar, fordon och diverse byggnadselement. Metaller och mineraler som samtidigt ingår som naturliga byggstenar i våra egna kroppar. För konst i Ån har Ljungh skapat ett verk som kopplar samman de planer som finns på kopparutvinning i Norrtälje kommun med dess invånare. Verket innehåller samma mängd koppar som hela Norrtälje kommuns invånare har i sina kroppar.

2. Susanne Vollmer

Susanne Vollmers konstverk i Konst i ån 2020.Vattenkikarkalejdoskop

Min tanke med vattenkikar-kalejdoskopet är att göra det möjligt att se vad som finns under ytan i Norrtäljeån. Kanske kan en få syn på en havsöring eller abborre? Kanske en mussla eller en gammal ölburk? Om det gick att se att se kvicksilverhalter och poly bromerade difenyletrar skulle de nog bilda mönster i kalejdoskopet, för det ska finnas där.

 

3. Helén Edling

Helen Edlings konstverk i Konst i ån 2020.Apropå-apparat nr. 5 (Ett försök till samarbete: Rytm.)

Att iscensätta en skulptur tillsammans med ån.
Konst med ån.
Rytm.
Rörelse och stillhet.
Vardagligt och spektakulärt.
Komplext och enkelt.
Poetiskt skört och brutalt fult.
Repeteras med variation.
Jag arbetar med att att skapa strukturer,
att skapa former vilka laddas med mening.
Jag improviserar och experimenterar.
Att få vara ofärdig, osäker och att inte veta.
Kanske fungerar det, kanske inte, vi provar.
Det finns inte något svar, inget rätt eller fel.
Det som finns är material och process.
Det rör sig, kanske,
om floden och vinden samarbetar.
Jag provar.

(rytm, substantiv ~en ~er regelbunden växling mellan starkare och svagare moment eller motsatser i återkommande förlopp av olika slag; i synnerhet upplevelsen av denna växling.)


4. Ebba Bohlin

Ebba Bohlins konstverk i Konst i ån 2020.Loss of information

Bilden är tagen i en mitt i en process av digital bearbetning. En person med långt hår och en träbit, håret smälter samman med träfibrerna. Materialen tillhör det växande, men i den digitala översättningen finns ingen förståelse för det som lever.

5.László Fehér

Lazslo Fehers konstverk i Konst i ån 2020.Sold out

Porten är en ofta förekommande symbol i sagor och myter, en passage för ett nytt skede i historien, där en ny värld uppenbarar sig. Min port står på glänt, kanske på väg att öppnas, eller stängas. Guldporten kan påminna om en pyramid - byggd av människans storhetsvansinne för att visa sin makt och föreviga sitt avtryck på jorden. Vattnet strömmar igenom och hotar att sänka porten.

6. James Webb

James Webbs konstverk i Konst i ån 2020.Duet with one singer missing (Norrtäljeån) 9.22 min.

Messiaen’s text - a conversation between two spirits on the dynamics of nature, life, and death - is here transformed by the absence of the tenor’s lyrics and melodies. The result is an a cappella song cast adrift from its origins, floating on the river to the sea. Verket hörs varje hel & halvtimme mellan 12-18.
Soprano: Hanna Fritzson


6. James Webb

James Webbs konstverk i Konst i ån 2020.Till minne av vad som aldrig hände

The sign, looking a bit like a small memorial, serves to affect how the audience view the stream and the city around them. The ambiguous phrase suggests that at some point in our lives things could have been very different.

7. Oscar Furbacken

Oscar Furbackens konstverk i Konst i ån 2020.Degenerational Crown

Det flytande skulpturala verket på temat Antropocen är tillverkat i cellplast och färgad betong. I första anblicken kan denna svampbevuxna ö vara en fantasieggande och ganska läcker syn. Vita trumpetliknande tentakler tycks spränga sig upp ur en guldglimmande årsring i urberget men som titeln antyder tycks något inte stå rätt till. Det är ur gamla krackelerande trattar och spruckna jordlager som de krympande generationerna stretar sig fram. I bakvattnet av mänsklig utvecklingssträvan och storskalig industrialisering har ju värdefulla resurser börjat sina och själva jordsystemet har rubbats med oöverblickbara konsekvenser till följd. Människan har tillskansat sig sådan makt att ansvar och ödmjukhet behöver följa, inte minst för de utsatta i framtidens mångfald. Som så ofta i Oscar Furbackens konst utgår gestaltningen från en naturskildring av ett litet förunderligt ekosystem. Vissa lavsampar av släktet Cladonia kan nämligen föryngra sig genom att skjuta upp nya små trattar ovanpå varandra. Nerlagt i naturen, inte minst i svampriket, finns det hoppfulla inslag att begrunda i mörka tider. Och i sommar får Norrtäljeåns utlopp representera det livgivande vatten som håller världen flytande i en nyckfull epok.

Till Kultur
Senast ändrad: 2022-12-30
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.