Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Konst i Ån 2021

På den här sidan hittar du allt om årets utställning i Norrtäljeån: Konst i Ån 2021. Utställningen pågår 2 juli - 15 augusti i Norrtäljeån.

För dig som stannar hemma: Komplett guidning av Konst i ån

Följ med och njut av Konst i ån hemifrån! Filmen innehåller en gedigen guidning av intendent Jimmy Gustafsson och motsvarar de visningar vi i vanliga fall har ett par gånger i veckan. 

 

Konst i Ån 2021 - Kartografi

Konst i Ån startades som ett konstnärsdrivet projekt år 2002 och drivs sedan 2014 i Norrtälje konsthall i Norrtälje kommuns regi. I år är utställningens tema kartografi där konstnärerna utifrån en gemensam text förhåller sig till textens innehåll och platsen i sina gestaltningar. Utställningen innehåller flera olika material, uttryck och innehåll. 

Om temat

Att vara i världen - ett kartografiskt tänkande

"Det finns verkligheten och det finns människan. För att förstå den förra skapar den senare kartor" (Gunnar Olsson, geograf)

Genom mänsklighetens historia har det kontinuerligt skapats olika typer av kartor, för att begränsa, utöva makt, kontrollera men även för att förmedla drömmar och idéer. Kartan kan fungera som ett sätt att förstå den värld som vi alla lever i, kartan kan även förstås som ett sätt att undersöka rumslighet eller olika platser. Platsen som sådan kan vara något bekant, till exempel den plats där man befinner sig, men det kan även vara en föreställning om en avlägsen plats, en främmande eller okänd plats. Detta skapande av olika platser, bekanta som obekanta är inte på något vis ett resultat av en slags abstrakt process utan snarare en serie mycket små personliga handlingar.

I detta görande av platsen, genom de små personliga handlingarna, så skapas närheter och avlägsenheter, det centrala och det perifera. Vad som anses vara nära och vad som anses vara avlägset behöver nödvändigtvis inte vara av ren geografisk art, så som i avstånd mätt.

Nära och avlägset kan även handla om vad som anses vara samhälleliga normer;
kultur, utseende, åsikter, tro och andra övertygelser. Men tillsammans skapar dessa närheter och avlägsenheter mening och blir giltiga, de bildar vår verklighet. Denna verklighet, som vi lever i, och delvis har skapat, är den verklighet vi så intensivt vill begripa. För att begripa den så söker vi, åter igen, att finna skeenden, röda trådar, centrum, periferier, oss själva och andra, att kartografera vår omvärld. En evig dialog mellan det inre och det yttre; mellan människan och hennes verklighet. (från Sveriges Radio, Filosofiska rummet, Gunnar Olsson och det kartografiska tänkandet)

Deltagande konstnärer är: Martin Christensen, Hanna Grandert, Anders Jansson, LOKALEN, Björkö konstnod, Linda Shamma, Jakob Krajcik.


Årets verk och konstnärer 

1. Martin Christensen

Intergalaktisk rymdå
Ljudguidning av verket

Intergalaktisk Rymdå.

I verket överförs Norrtäljeån till intergalaktisk skala. En ny konstellation av galaxer har definierats utifrån formen på åns vattenvolym. En platsspecifik skylt med tillhörande webbsida utgör en portal till förståelse och reflektion till verkets tema. 

2. Hanna Grandert

I samma vatten
Ljudguidning av verket

I samma vatten.

I ån står åtta svarta figurer, likt skuggor av sina liv, där den mest avlägna släktingen är den minsta och de blir större ju närmare de kommer nutiden. Den röda tråden - linan, står för tillhörigheten och sambandet mellan oss. Som en påminnelse om de okända, och till synes obetydliga band mellan och förfäderna.

3. Anders Jansson

Som ett rinnande vatten

Ljudguidning av verket

Som ett rinnande vatten.

Bäckar, åar och älvar
enade i samma kretslopp
Tiden och tyngdkraften
får tiden att längta ner mot havet
Tiden som ett rinnande vatten
mot en levande kropp.

4. LOKALEN

LÖS GRÄNS LÖS GRÄNS LÖS
Ljudguidning av verket

LÖS GRÄNS LÖS GRÄNS LÖS.

En gräns i upplösning. En gräns i uppror, genomsläpplig och öppen.

Stenarna kan även läsas som en kontrast till det föränderliga, flytande livet omkring, som något statiskt. Stenarna är inre gränser. De gränser vi bär med oss, som vi skapar för att få fäste i den flytande tillvaron och som bygger vår identitet.

Missförstå inte gränsen som först och främst en rumslig och geografisk företeelse
Gränsen föds emellan oss
Gränsen bor inuti
Gränsen är en möjlighet - att passera - att pröva andra sidan - att se nytt
Tänker på hur gränser leder till blodvite
Hur blodet ändå förenar oss och hur vattnet förenar allt

Inspirerade av Land Art får naturen markera sin egen gräns i ån liksom bergskedjor och vattendrag själva utgör gränser.

5. Björkö Konstnod

Perfect Condition / Det perfekta tillståndet
Ljudguidning av verket

Perfect Condition / Det perfekta tillståndet.

Perfect Condition, som fenomen ute i naturen uppstår där liv egentligen inte rimligtvis skulle kunna existera. Träd skjutna ur berg blir till en alkemisk sinnebild som fångar tankens utåtvändhet, där konsten går in och förskjuter eller till och med lyfter på sanningens slöjor. Björkö Konstnods kollektiva gestaltning för Konst i Ån 2021 är ett simulacra av detta tillstånd.

BKN konstnärerna som med sina olika kompetenser har bidragit till såväl koncept som gestaltning är Anna Viola Hallberg, Jesper Nyren, Ulla Bella Hauffman, Åsa Öhrn, Naomi Nowak, Bilyana Furnadzhieva, Jody Wood samt scenograf Jan Borén och en rad Rospiggar. bjorkokonstnod.se

6. Linda Shamma

På resande fot
Ljudguidning av verket

På resande fot.

På en av stenarna i år ser vi en sjöstjärna. Eftersom vi inte tidigare sett sådana i Norrtäljeån kan vi anta att denna rest hit från en annan plats. Om den resan varit lång eller kort vet vi inte. 

7. Jakob Krajcik

SIGNALFLAGG J K
SIGNALFLAGG M S V

2021. 100 x 170 cm
Uppsydda av Mariana Silva Varela

Ljudguidning av verket

SIGNALFLAGG J K SIGNALFLAGG M S V.

Flaggorna markerar ett erövrat område, en signal till de på avstånd att det här är vårt. Härifrån utloppet av Norrtäljeån signalerar fanorona mot havs, att landet här bakom är annekterat. De två flaggorna är en port mot inlandet och markerar ett gemensamt ingemansland. Dom representerar de jag älskar, min familj och de rotlösa.

Digital utställning

Även i år kommer utställningen att finnas digitalt, vilket innebär att besökarna inte behöver vara på plats för att ta del av konstverken. Vanligtvis sker guidade turer längs med ån, men på grund av coronapandemin har konstverken i år istället försetts med en QR-kod. Rikta kameran i mobilen mot koden och då kommer det upp ett ljudspår om varje konstverk och konstnär. Går man hela sträckan runt ån blir det då en hel guidad tur i mobilen. För den som väljer att stanna hemma finns även alla ljudspår och bilder här på webbsidan.

För dig på plats vid ån: Guidning till konstverken

På grund av rådande situation med coronapandemin, erbjuder Norrtälje kommun i år digitala guidningar till Konst i Ån.

Här är konstpedagogen Jimmy Gustafssons guidningar till respektive konstverk. Länkarna nedan går till kommunens Youtubekanal.

Ljudguidning konstverk 1: Martin Christensen (56 sekunder)
Ljudguidning konstverk 2: Hanna Grandert (1 minut, 4 sekunder)
Ljudguidning konstverk 3: Anders Jansson (58 sekunder)
Ljudgudining konstverk 4: LOKALEN (1 minut)
Ljudguidning konstverk 5: Björkö konstnod (1 minut)
Ljudguidning konstverk 6: Linda Shamma (55 sekunder)
Ljudguidning konstverk 7: Jakob Krajcik (1 minut, 7 sekunder)
Alla sju ljudguidningar i en spellista

Konst i Ån kidz

För barnen är det möjligt att även i år hämta material i en väska på konsthallen för att se, undersöka, och göra Konst i Ån kidz. Väskan kan hämtas tisdag-lördag klockan 12-16 på Norrtälje konsthall. 

Till Kultur
Senast ändrad: 2023-01-10
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.