Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fördelningsprinciper

Norrtälje kommun använder sig av en fördelningsprincip för att uppnå en så rättvis och likvärdig fördelning av tillgängliga tider och lokaler som möjligt.

Fördelning av tider sker i första hand till bidragsberättigade föreningar med hemvist i Norrtälje kommun som bedriver en vedertagen idrott och som är anslutna till ett specialidrottsförbund samt för öppen verksamhet som arrangeras av eller i samarbete med Norrtälje kommun.

Vid fördelning av tider prioriteras kommunens öppna verksamhet, de bidragsberättigade föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet samt verksamhet för personer med funktionsvariationer. Efter detta sker fördelning av bidragsberättigade föreningars vuxenverksamhet.

Exempel på kommunens öppna verksamhet är allmänhetens åkning, bad för allmänheten och ledarledda idrottsaktiviteter för barn och ungdomar mellan 7–20 år utan krav på regelbunden närvaro, medlemskap eller avgift.

I den vidare fördelningen prioriteras gruppens storlek där grupper med många deltagare har företräde (gäller ej verksamhet för personer med funktionsvariationer).

Fördelning av tider sker i första hand måndag till fredag. På helger prioriteras arrangemang, matcher samt tävlingar. Vid bokning på dessa dagar kan vissa bokningar på helger utgå på grund av detta.

För att tillgängliga tider ska användas optimalt och effektivt har några anläggningar särskild inriktning, där vissa idrotter har företräde.

Fördelning av tider baseras på aktuell ansökan där tidigare uthyrningar och nyttjandegrad har prioritering framför nya ansökningar och bristfälligt nyttjade tider.


Nya idrotter och nya föreningar ska ges förutsättningar att etablera sig. I den mån det finns plats kan därför tilldelning av tider för en första säsong ges till en ny bidragsberättigad förening trots att det inte funnits aktiva medlemmar under föregående huvudsäsong.

Till Idrott, motion och friluftsliv
Senast ändrad: 2022-08-03
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.