Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Tjänstegaranti för kultur- och fritidskontorets uthyrning av lokaler

Tjänstegarantier är löften till invånare och företag. De ska göra det tydligt vilka förväntningar man kan ha på kommunens tjänster och myndighetsutövning. De tydliggör även vilka eventuella motkrav som gäller för att tjänstegarantierna ska kunna uppfyllas.

Beskrivning

Uthyrning av kommunens lokaler.
Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att fördela bidrag och samarbeta med i kommunen verksamma allmännyttiga ideella föreningar inom nämndens verksamhetsområde.

För att stimulera det arbete som dessa bedriver har föreningar, privatpersoner och företag möjlighet att boka kommunens lokaler. Kultur och fritidsnämnden prioriterar att barn- och ungdomsverksamhet har företräde till tidiga och attraktiva tider.

Vi ser till att:

Bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar prioriteras vid fördelning av tider.

Du ser till att:

För att garantin ska gälla måste ansökningarna vara inkomna i tid och korrekt ifyllda med alla efterfrågade uppgifter.

Uppföljning:

Om vi inte uppfyller garantin kompenseras ni med halv lokalhyra vid nästkommande hyrestillfälle.

Kontakt:

Ansvarig: Förvaltningschef
E-post: kultur.fritidsnamnden@norrtalje.se
Tel: 0176-710 00

Senast ändrad: 2023-03-02