Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Vattenkvalitet på badplatser

Så sköter vi, provtar och kontrollerar algblomning på våra kommunala stränder.

I Norrtälje kommun finns totalt 32 kommunala badplatser. Badmöjligheterna i kommunen är många och passar för olika behov. Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsyn av våra kommunala badstränder.

Vattenkvalitet kontrolleras regelbundet 

Samtliga kommunala badplatser i provtas varje månad avseende temperatur, escherichia coli (e. coli) och intestinala enterokocker under badsäsongen 15 maj–15 september. Bakterieproverna skickas till ett ackrediterat laboratorium för analys.

Resultatet av kontrollerna

Provresultaten kan du ta del av på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Där kan du också bland annat få information om:

  • Provtagningar
  • Vattenkvalitet
  • Algblomning
  • Klassificering av badplatser

Havs- och vattenmyndighetens sida om kvalitet på badvatten i Norrtälje kommun

Kontroll av algblomning på kommunala badplatser

I samband med ordinarie provtagningarna av vattenkvaliteten vid kommunala badplatser görs också en visuell kontroll av hur mycket alger som syns i vattnet vid badplatsen.

Visar vattnet tydliga tecken på kraftig algblomning sätts skyltar med avrådan om bad upp. Om ingen förkomst av alger sedan syns under en tidsperiod av tre dagar tas skylten bort.

Mer om algblomning

 

Senast ändrad: 2023-03-29