Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Kultur- och fritidsnämnden

Grunden för Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att stödja och främja kultur samt idrotts- och friluftslivet i hela kommunen.

Ikon för Kultur- och fritidsnämnden.

Avsikten med kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att tillgodose den enskildes kulturella demokratiska, sociala och fysiska välfärd.Nämnden medverkar på detta sätt för att alla invånare i hela kommunen ska få möjlighet att bedriva kultur- och fritidsaktiviteter.

Nämnden prioriterar verksamheter riktade till barn och unga. Det innebär inte att andra grupper utesluts men nämnden anser att barn och unga måste stödjas och uppmuntras att närma sig intresseområden som ger stimulans och ett framtida rikare liv.

Senast ändrad: 2023-02-02