Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämndens uppdrag är att leda, samordna och utveckla verksamheter inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola samt annan pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem.

Ikon för barn- och skolnämnden.

Barn- och skolnämndens uppdrag är att leda, samordna och utveckla verksamheter inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola samt annan pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola och fritidshem. Barn- och skolnämnden ska verka för att barn och elever i Norrtälje kommun ges en likvärdig utbildning med hög kvalitet utifrån barnens och elevernas förutsättningar och behov.

Barn- och skolnämnden fullgör kommunens uppgift som huvudman för de kommunala förskolorna och skolorna. Som huvudman ska kommunen följa upp verksamheten och fatta beslut hur den kommunala verksamheten ska organiseras, och hur resurserna ska fördelas inom respektive verksamhet.

Öppna sammanträden

Barn- och skolnämnden har från och med våren 2020 öppna sammanträden. Allmänheten är välkommen att lyssna på nämndens diskussioner och beslut, men har ej rätt att själva yttra sig vid sammanträdena. Barn- och skolnämnden behandlar i regel inte sekretessklassare ärenden, vilket gör att nämndens verksamhet lämpar sig för offentliga sammanträden. Men om ett ärende som tas upp på sammanträder handlar om myndighetsutövning eller omfattas av sekretess måste sammanträdet hållas bakom stängda dörrar och allmänheten får lämna lokalen.

Till Politik och förtroendevalda
Senast ändrad: 2022-04-28
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.