Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Så fungerar Norrtälje kommun

Kommunen sköter olika slags uppgifter som kommuninvånare kan ha nytta av. Bland de viktigaste uppgifterna är samhällsservice i form av skola, räddningstjänst, socialtjänst och äldreomsorg.

Kommunen styrs av politiker som är valda av medborgarna vid allmänna val vart fjärde år. Det betyder att vi som invånare har möjlighet att påverka hur kommunen ska sköta sina uppgifter. Politikerna i kommunen kallas även förtroendevalda. Utöver de förtroendevalda arbetar tjänstepersoner dagligen med att förbereda och verkställa beslut.

Kommunens organisation

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutade instans och består av 61 ledamöter. Ledamöterna är valda av medborgarna för att vara deras representanter . Fullmäktige fattar beslut om kommunens budget och de regler som gäller i kommunen, exempelvis olika avgifter samt vilket skatt kommunmedborgarna ska betala till kommunen.

Kommunstyrelsen

Alla frågor som ska beslutas av fullmäktige ska förberedas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet och ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi. Ordförande i kommunstyrelsen heter Bino Drummond.

Nämnder

I fullmäktige väljs också vilka politiker som sitter i olika nämnder. En nämnd är en grupp politiker som bestämmer inom ett visst område, exempelvis inom sjukvård och omsorg. I Norrtälje kommun finns följande nämnder: barn- och skolnämnden, bygg- och miljönämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, sjukvårds- och omsorgsnämnden, teknik- och klimatnämnden, utbildningsnämnden samt val- och demokratinämnden.

Förvaltningskontor

Varje nämnd har ett förvaltningskontor. Där arbetar tjänstepersoner med att planera och göra det som nämnden har beslutat och med att ta fram underlag som stöd för de förtroendevalda när de ska fatta beslut.

I tjänsteutlåtandet går man igenom ärendet i detalj. Bland annat vad det är för lagkrav som gäller. Vad det innebär för kostnader och eventuella risker. Tjänsteutlåtandet ska också redogöra för alternativa sätt att hantera frågan, samt en analys över varför man bör besluta enligt förslaget. Detta för att de förtroendevalda ska få all relevant information inför att de går till beslut i ärendet.  

Förvaltningskontoren i kommunen

Barn- och utbildningskontoret

Gemensamt kontor för barnomsorg, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning.
Förvaltningsdirektör, Eva Wetterstrand Wickbers.

Bygg och miljökontoret

Bygg- och miljökontoret utför kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och annan lagstiftning där bygg- och miljönämnden anges som ansvarig.
Förvaltningsdirektör, Sara Helmersson.

Kultur- och fritidskontoret

Kultur- och fritidsnämnden och dess kontor främjar och utvecklar kultur- och fritidslivet i kommunen genom stöd till organisationer och föreningar samt genom egen verksamhet.
Förvaltningsdirektör, Cecilia Möller.

Kommunstyrelsekontoret

Det är kommundirektören som har det övergripande ansvaret för kommunens förvaltningskontor och samordnar arbetet mellan kontoren. Varje kontor kan vara indelad i olika avdelningar och enheter.
Kommundirektör, Ulla-Marie Hellenberg

Socialkontoret

Socialkontoret utför kommunens uppgifter inom socialtjänsten enligt socialtjänstlagen och övrig lagstiftning där socialnämnden anges som ansvarig.
Förvaltningsdirektör, Annica Blomsten

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje är ett unikt samarbete inom hälso-, sjukvård- och omsorg mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. 

Läs mer om Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

 

Styrande lagar

Kommunens styrning och organisation regleras i kommunallagen. Kommunen styrs också av speciallagar som skollagen, socialtjänstlagen och plan- och bygglagen.

Mer information om hur en kommun fungerar

Mer information om hur en kommun fungerar och vad kommunen ansvarar för hittar du på Sveriges kommuner och landsting - Så styrs en kommun

Ord och begrepp inom offentlig verksamhet – Riksdagens ordbok

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.