Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje är en självständig myndighet som ansvarar för att invånarna i Norrtälje kommun får en sammanhållen hälso‐, sjukvård och omsorg, inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser. Förbundets medlemmar är Region Stockholm och Norrtälje kommun.

Kommunalförbundet leds av en direktion bestående av åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare från respektive medlemsfullmäktige, där Region Stockholm utser ordförande och Norrtälje kommun vice ordförande. Förbundsdirektören är underställd direktionen och är Kommunalförbundets högste tjänsteman, tillika chef för kommunalförbundets förvaltning. Förbundet äger samtliga aktier i Tiohundra AB, som bedriver vård och omsorg på uppdrag av direktionen. 

Förbundsdirektör

Tf Ulrika Lindberg
Telefon: 0176-710 93
E-post: ulrika.lindberg@norrtalje.se

Pressansvarig

Marina Filipsson
Telefon: 073-558 22 52
E-post: marina.filipsson@norrtalje.se

Registrator

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

Direktionssekreterare

Magnus Blomdahl
Telefon: 0176-717 14
E-post: magnus.blomdahl@norrtalje.se

 

Senast ändrad: 2023-08-11