Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) är en självständig myndighet som ansvarar för att invånarna i Norrtälje kommun får en sammanhållen hälso‐, sjukvård och omsorg, inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser. Förbundets medlemmar är Region Stockholm och Norrtälje kommun.

Kommunalförbundet leds av en direktion bestående av åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare från respektive medlemsfullmäktige, där Region Stockholm utser ordförande och Norrtälje kommun vice ordförande. Förbundsdirektören är underställd direktionen och är Kommunalförbundets högste tjänsteperson, tillika chef för kommunalförbundets förvaltning. Förbundet äger samtliga aktier i Tiohundra AB, som bedriver vård och omsorg på uppdrag av direktionen. 

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje är en självständig myndighet som ansvarar för att invånarna i Norrtälje kommun får en sammanhållen hälso‐, sjukvård och omsorg, inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser. Förbundets medlemmar är Region Stockholm och Norrtälje kommun.

Kommunalförbundet är ett resultat av det så kallade Tiohundraprojektet, ett projekt som startades 2006, permanentades 2016 och löpande utvecklar nya och gränsöverskridande samverkansformer för invånarens bästa.

Norrtäljemodellen

Begreppet Norrtäljemodellen avser den sammanhållna service invånaren i kommunen får, där de byråkratiska gränserna mellan sjukvård och omsorg suddats ut.

De utförare som bedriver verksamhet i kommunen under Norrtäljemodellens gemensamma paraply, anlitas och avtalas genom Kommunalförbundet.

Kommunalförbundets webbplats (sjukvardomsorg.se)

 

Senast ändrad: 2024-03-26