Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Arkivredovisning

Varje kommunal förvaltning och bolag ska säkerställa att återsökning går att göra i arkiven med hänsyn till offentlighetsprincipen och insynsrätten.

Det ska finnas bra rutiner som garanterar att information och handlingar snabbt kan letas fram och att myndighetens arkiv  bevaras på ett säkert sätt för framtiden. Det ska finnas en dokumenthanteringsplan som beskriver hur kommunens handlingar hanteras, det vill säga arkiveras/bevaras, eller gallras/ förstörs.

Barn- och skolnämnden

Hanteringsanvisning arkiv barn- och skolnämnden

Arkivorganisation för Barn- och skolnämnden311513.pdf

09b Bilaga 1 Hanteringsanvisningar BSN280572.pdf

Gallringsframställan Procapita BoS nämnden.pdf

Bygg- och miljönämnden

Arkivbeskrivning med tillhörande bilagor för bygg- och miljönämnden samt bygg- och miljökontoret i Norrtälje kommun

Hanteringsanvisningar SH BoMn - Version 4 2021-06-15 inkl. försättsblad.pdf

BoM - Verksamhetsbaserad informationsredovisning

Kommunstyrelsen

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsekontoret

Dokumenthanteringsplan för it-avdelningen på kommunstyrelsekontoret

Dokumenthanteringsplan för Kontaktcenter på kommunstyrelsekontoret

Dokumenthanteringsplan för löneenheten på kommunstyrelsekontoret

Dokumenthanteringsplan för materialförsörjningsenheten på kommunstyrelsekontoret

Dokumenthanteringsplan för personalavdelningen på kommunstyrelsekontoret

Dokumenthanteringsplan för räddningstjänsten på kommunstyrelsekontoret

Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden

Dokumenthanteringsplan för sjukvårds- och omsorgsnämnden, tidigare Tiohundranämnden, i Norrtälje kommun

Socialnämnden

Dokumenthanteringsplan för socialnämnden i Norrtälje kommun

Utbildningsnämnden

Verksamhetsbaserad informationsredovisning med hanteringsanvisningar för allmänna handlingar

Val- och förtroendemannanämnden

Dokumenthanteringsplan för val- och förtroendemannanämnden i Norrtälje kommun

Kommunens förvaltningskontors och bolags arkiv redovisas i en arkivbeskrivning och återsöks i en systematisk arkivförteckning.

Här kan du själv söka i arkivförteckningarna.

Här kan du få hjälp med arkivtermerna.

Stadsarkivet utför arkivmyndighetens uppdrag och ger kommunens personal råd och anvisningar. Kontakta stadsarkivet@norrtalje.se om du behöver ha hjälp med att söka i arkiven.

Senast ändrad: 2014-12-22
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.