Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Lokalförsörjningsplan för Norrtälje kommun

Norrtälje kommun har en strategisk lokalförsörjningsplan. Syftet med planen är bland annat att få ett strategiskt perspektiv utifrån behov och utveckling av kommunen.

Lokalförsörjningsplanen redogör för kommunens befintliga kapacitet, och hur den förväntade befolkningstillväxten bedöms påverka det övergripande behovet av allt ifrån skolor och förskolor till äldreboenden och andra verksamheter.

Övergripande ansvar

En stor del av den service som erbjuds invånarna i kommunen utförs av fristående operatörer, i verksamhetslokaler med privata fastighetsägare. Norrtälje kommun har dock det övergripande ansvaret för att säkerställa kommuninvånarnas behov av välfärd. Vi har också förutsättningar att planera och möjliggöra för ny service i takt med att Norrtälje kommun växer och utvecklas, gärna i dialog med andra aktörer.

Senast ändrad: 2020-02-21