Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Fakta och statistik

Norrtälje kommun är en av Sveriges största landsbygdskommuner. Enligt definitionen är landsbygd ”all yta utanför orter med minst 3 500 invånare”. Vi kan då konstatera att cirka 32 000 personer bor på kommunens landsbygd.

Därtill tillkommer drygt 26 000 fritidshus varav cirka en fjärdedel av dess brukare vistas större delen av året i kommunen. Sammantaget blir detta en landsbygdsbefolkning på minst 42 000 – 44 000 personer. Sedan 1982 har landsbygdsbefolkningen i kommunen ökat med cirka 60 procent

Statistik om Norrtälje kommun på Statistiska centralbyråns webbplats.

Senast ändrad: 2023-02-16