Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska avhjälpas.

Kravet gäller om det med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa hindren.

Exempel på enkelt avhjälpta hinder

  • mindre nivåskillnader eller trappsteg
  • höga trösklar
  • avsaknad av ledstänger
  • tunga dörrar
  • dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller utformade
  • dålig belysning
  • dålig ljudmiljö.

Normalt räknas det inte som enkelt avhjälpt att till exempel installera en hiss eller bygga om en toalett.

Samma hinder kan vara enkelt avhjälpt i en situation, men inte i en annan. De ekonomiska förutsättningarna handlar om kostnaderna för avhjälpandet och förmågan att bära kostnaderna. Exempelvis kan kostnaden för samma åtgärd vara orimligt betungande för en ägare, men hanterbar för en annan ägare.

Boverkets information om enkelt avhjälpta hinder

Senast ändrad: 2023-03-20