Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Byggsanktionsavgifter

Om en åtgärd utförts utan bygglov och/eller startbesked finns det bestämmelser om så kallade byggsanktionsavgifter i plan- och byggförordningen.

För vilka överträdelser tas en byggsanktionsavgift ut? 

I plan- och byggförordningen, PBF, anges vilka överträdelser som det ska tas ut byggsanktionsavgift för och hur dessa avgifter ska räknas fram.

Byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Byggnadsnämnden kan sätta ned avgiften till hälften eller en fjärdedel om avgiften inte bedöms stå i rimlig proportion till förseelsen.

I vissa fall kan byggnadsnämnden besluta att inte ta ut byggsanktionsavgift alls.

Viktigt med dialog

Innan Bygg- och miljönämnden beslutar om en byggsanktionsavgift har handläggarna på Bygglovsavdelningen alltid en kontakt med den som är anmäld. Den anmälde ska alltid beredas möjlighet att rätta det som utförts i strid mot bestämmelserna i lagen.

Mer information om byggsanktionsavgifter

Mer information om byggsanktionsavgifter finner du på Boverkets hemsida. 

Om byggsanktionsavgifter (Boverket)

På Boverkets webbplats finns även en guide för beräkning av byggsanktionsavgifter.

Guide för beräkning av sanktionsavgifter (Boverket)

Senast ändrad: 2023-03-20